شروع دوره: شنبه ۷ اردیبهشت‌ماه

ساعت: ۱۸:۰۰  الی ۲۰:۰۰

تعداد جلسات: ۴جلسه


محل برگزاری:
خانه کتاب، سالن سرای اهل کتاب، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان فلسطین و برادران مظفر جنوبی، پلاک ۱۰۸۰ 

زمان برگزاری جلسات:

جلسه اول:          شنبه ۷ اردیبهشت‌ماه
جلسه دوم:          شنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه
جلسه سوم:         شنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه
جلسه چهارم:       شنبه ۴ خردادماه