مولانا و مسائل وجودی

دور سوم رستخیز ناگهان

قابل ذکر است که در این چهار نشست و در کنار مصطفی ملکیان، سودابه کریمی، مطفی معین زاده و ایرج شهبازی هم سخنانی در باب آزادی و تنهایی ارائه دادند.

سروش مولانا / دور سوم از سلسله نشست‌های رستخیز ناگهان متفاوت از دو دوره قبل برگزار شد. در این دور بنا بر این شد که از تعداد نشست ها کاسته و به  مهم ترین مسائلی که می توان از مولانا سراغ گرفت پرداخته شود. بر همین اساس مصطفی ملکیان طی چهار نشست “مسائل وجودی” نزد مولانا را بیان کرد. ملکیان در نشست اول که  «مرگ پایان بخش یا ارزش بخش» نام داشت، به این سوال پاسخ داد که آیا مرگ در اندیشه ی مولانا پایان بخش است یا ارزش بخش؟ او در نشست «تنهایی توهم یا واقعیت» ضمن بر شمردن و ایضاح دوازده نوع تنهایی بیان کرد که از خود بیگانگی عمیق‌ترین نوع تنهایی است چون احساسات و هیجانات، شما را ترک کرده‌اند و انسان‌ها هر چه بیشتر در مناسبات اجتماعی ناسالم قرار بگیرند بیشتر به این نوع تنهایی دچار می‌شوند. ملکیان در نشست آزادی از خود یا دیگری عنوان کرد که؛ از نظر مولانا چهار دشمن داریم که ابلیس، دنیا، نفس و هوی هستند و این چهار نیروی فریب کار مدام ما را به حواشی جاده می کشانند و نمی گذارند ما به مقصد برسیم. همه ما از تمام این دام ها که رهیدیم باید هشیار باشیم که در دام تازه‌ای نیفتیم و عرفان پرستی را یک مسلک جدید نکنیم و مولانا بت جدید ما نشود. آخرین نشست از سلسله برنامه‌های رستخیز ناگهان (دور سوم) که در ایوان شمس برگزار شد به معنای زندگی از دید مولانا پرداخت. ملکیان در این نشست بیان کرد که از نظر مولانا انسان در این دنیا غریب است و هرکس در این دنیا بیشتر احساس غریبی کند انسان کامل تری است.