پایانی بر آغازهای دیگر

دور چهارم رستخیز ناگهان

«رستخیز ناگهان» در طی پنج سال و سی و دو برنامه توانست به بخش عمده ای از هدف‌گزاری­‌های خود برسد. دو هدف عمده این برنامه که رسوخ آموزه های مولانا در زندگی روزمره و فتح باب مباحث تخصصی جدید در حوزه مولانا پژوهی بود تا حد بسیار زیادی محقق شد. استقبال بسیار زیاد مخاطبان و همچنین شکل گیری حلقه های مطالعاتی، موید محقق شدن دو هدف عمده این نشست ها بود. سروش مولانا با بسته شدن پرونده رستخیز­ ناگهان  دیگر برنامه‌هایش را که همگی در راه تحقق نقشه راه این موسسه هستند با جدیت ادامه می­دهد.

سروش مولانا / دور چهارم از سلسله نشست های رستخیز ناگهان با تمرکز بر موضوع «خودشناسی»از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ آغاز شد. اولین نشست دور چهارم رستخیز ناگهان با سخنرانی مصطفی ملکیان و با موضوع «ضرورت،آثار و نتایج خودشناسی» در تالار ایوان شمس برگزار شد و مورد استقبال شدید علاقه‌مندان قرار گرفت. دکتر سیامک مختاری (حافظ کل قرآن و مولوی پژوه) سخنران اصلی دومین نشست دور چهارم بود. وی که صاحب کتاب برجسته  «قرآن و مثنوی» است، در این نشست از راه ها و موانع خود شناسی صحبت کرد. مصطفی ملکیان در سومین نشست ارتباط خود با دیگری را از سه منظر معرفت شناختی، هستی شناختی و ارزش شناختی بررسی کرد. در چهارمین نشست دور دوم که مصادف با دهه اول محرم الحرام  برگزار شده بود، خانم ها مریم ایمانیه در رابطه با «پنج عنصر بدن» و سودابه کریمی از «ضرورت توجه به مقالات شمس» سخن گفتند. در پنجمین نشست دور چهارم دکتر ایرج شهبازی از «عقل و نفس و نزد مولانا» سخن گفت. ششمین رستخیز ناگهان پذیرای  دو چهره ویژه بود. یکی حجت اشرف زاده خواننده محبوب و دیگری هم دکتر علی صاحبی استاد روانشناسی دانشگاه‌های استرالیا و  یکی از  نامداران  «تئوری انتخاب» در جهان بود. این برنامه که در اخرین دوشنبه آذرماه سال ۱۳۹۴ برگزار شد بسیار مورد اقبال قرار گرفت. در هفتمین نشست دور چهارم خانم سودابه کریمی در رابطه با «عقل و عشق» سخنرانی کردند و بالاخره در آخرین نشست از سلسله نشست های رستخیز ناگهان دکتر ماحوزی در رابطه با  «خوددوستی و خودشیفتگی» سخنانی ارائه داد.