نسبت عرفان و اخلاق

سروش مولانا / دومین همایش «مهر مولانا» روزهای جمعه و شنبه ۲۱ و ۲۲ مهرماه سال ۹۱ در سالن ایوان شمس با محوریت «اخلاق و عرفان و رابطه این دو با یکدیگر» برگزار شد. از بخش‌های متعدد این همایش می‌توان به هشت سخنرانی پیرامون اخلاق فلسفی، اخلاق دینی و اخلاق عرفانی و همچنین مثنوی‌خوانی و اجرای موسیقی سنتی اشاره کرد. در ابتدای اولین روز همایش دکتر مهدی اخوان به ایراد سخنرانی خود پیرامون «نسبت اخلاقی زیستن و منطقی بودن» پرداخت. اخوان در عمده سخنرانی خود به پاسخِ این سؤال پاسخ داد که مراد از منطقی بودن و اخلاقی زیستن چیست؟ بعد از این سخنرانی و قرائت غزلی از حافظ توسط ایرج شهبازی، شیرزاد پیک‌حرفه سخنرانی خود با موضوع «سیری در سه‌گانه سترگ سپهر اخلاق» ارائه داد. پیک حرفه اصل سخن خود را لزوم توجه به سه‌گانه جدید در سپهر اخلاق هنجاری دانست. قسمت دوم نخستین روز همایش که به اخلاق دینی اختصاص داشت، با سخنرانی دکتر محسن جوادی و با عنوان «اخلاق دینی، معنا و امکان آن» آغاز شد. بعد از آن دکتر علی‌اکبر عبدل‌آبادی در آخرین سخنرانی اولین روز همایش، مطالب خود را با موضوع «نگاهی به بعضی پیش‌فرضهای اخلاق دینی در ادیان ابراهیمی» ارائه کرد. اولین روز از همایش مهر مولانا با اجرای موسیقی سنتی گروه سور به سرپرستی مجید مولانیا خاتمه یافت.

دومین همایش مهرِ مولانا

دومین روز از دومین همایش مهر مولانا با سخنرانی ایرج شهبازی و با موضوع «فراسوی نیک و بد» آغاز شد و بعد از آن نوبت به مهدی کمپانی زارع رسید تا در باب «ملاحظاتی چند در نسبت اخلاق و عرفان و چیستی اخلاق عرفانی» سخنانی بیان کند. پس از قرائت پیام موسسه توسط مریم موسوی، مدیر مؤسسه سروش مولانا امیرعباس‌ علی‌زمانی بحث خویش را با موضوع «معنای زندگی از نگاه مولانا» مطرح کرد. بعد از نی نوازی آقای وفایی، محسن شعبانی به عنوان آخرینی سخنران این برنامه در رابطه با «تأثیر تجربه عرفانی بر اخلاقی زیستن» سخنانی بیان کرد. دومین همایش مهر مولانا با اجرای موسیقی سنتی گروه نجوا به پایان رسید.