شرحِ مقالاتِ شمسِ تبریزی
خانم سودابه کریمی

شروع دوره: سه‌شنبه ۲۵تیرماه


زمان: سه شنبه‌ها از ساعت ۱۷ تا ۱۹
مدت دوره: ۸ جلسه (دو ترم چهار جلسه‌ای- هفته‌ای یک جلسه )

درباره‌ی دوره از زبان مدرس:
نام این دوره “شرح مقالات شمس” است. با این حال، از آنجا که برای فهم مقالات سراغ کتابهای مهم مولانا، یعنی مثنوی، فیه مافیه، و غزلیات می رویم، پس هم شمس را خواهیم خواند و هم مولانا را. می خواهیم در آینه کلام آنها به نظاره “خود” بنشینیم و هستی را از منظر آنان بنگریم. از این رو پرسش اصلی در مواجهه با این متون، پرسشهای هستی شناختی، انسان شناختی، و معرفت شناختی خواهد بود.

هزینه‌ی شرکت در دوره: ۱۰۰.۰۰۰تومان برای هر ترم
هزینه‌ی آنلاین (داخل ایران): ۶۰.۰۰۰ تومان برای هر ترم
هزینه آنلاین (خارج از ایران): ۳۰$ برای هر ترم