مدرس: دکتر میلاد نوری

تعداد جلسات: ۹ جلسه
زمان هر جلسه: یک ساعت و نیم
روزهای کلاس: سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۷ تا ۱۹
شروع دوره: سه شنبه‌ ۱۶مهرماه

درباره‌ی دوره از زبان مدرس:
در دوران مدرن با چرخشی از نظام اندیشه سنتی مواجهیم که طبق آن انسان به عنوان آگاهی و اراده در مرکز جهان و نقطه ثقل معرفت است. خداوند در دوران مدرن، همراه با جهان و در تجربه زمانی- مکانی قابل فهم است و همین موضوع توجه به طبیعت را بیش از پیش تشویق میکند. برای ما که در دوران مدرن زیست می کنیم، شایسته و بایسته است که از معنای عرفان و سلوک عرفانی در جهان مدرن بپرسیم و به بازخوانی جایگاهمان نسبت به شئونات چنین جهانی بیاندیشیم. به نظر می‌رسد اندیشه عرفانی عارفان مسلمان، با مشاهده همه چیز در خدا و تعریف انسان به عنوان جوهره خلقت می‌تواند همچون دکترین غایت‌شناختی دوران مدرن تعریف شود. در این درسگفتار به بررسی چنین موضعی میپردازیم.

 

عناوین دوره:
هستی و چیستی مدرنیته
برآیندهای انسان‌شناختی دوران مدرن
برآیندهای دینی دوران مدرن
برآیندهای علمی و طبیعت‌‌شناختی دوران مدرن
هستی و چیستی اندیشه عرفانی
سرشت الوهی طبیعت
خدای عرفانی و دین در دوران مدرن
انسان عرفانی و اخلاق مدرن
سرشت سعادت در عرفان و تقابل آن با ملال در دوران مدرن

مکان برگزاری: شهرآرا، بلوار غربی، مجتمع کوشک، واحد۵۰۱

هزینه‌ی شرکت در دوره: ۲۲۵.۰۰۰ تومان
هزینه‌ی دریافت فایل صوتی دوره داخل کشور : ۸۵.۰۰۰تومان
هزینه دریافت فایل صوتی دوره خارج از کشور : ۱۵دلار