زمان برگزاری دوشنبه ۳۰ اردیبهشت
ساعت: ۱۷الی ۱۹
مکان تالار ایوان شمس