سروش مولانا/ پس از تصویب طرح “زمین از دریچه آسمان” جلسه معرفی این برنامه پژوهشی در قالب نشستی در روز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ماه مصادف با “روز زمین پاک” برگزار شد. جمعی از هنرمندان، تصمیم سازان فرهنگی، اهالی رسانه و فرهیختگان دانشگاهی از جمله کسانی بودند که به این نشست دعوت شدند.  بعد  از صحبت های ابتدایی دکتر ایرج شهبازی (مجری برنامه)،  استاد محمد علی موحد  و استاد مصطفی ملکیان در رابطه با ضرورت، هدف و ابعاد این طرح، سخنانی ارائه کردند. دکتر موحد با توجه به این نکته که عمده گرفتاری بشر به خاطر ضعف در احساس مسئولیت است،  از ضرورت تنظیم اعلامیۀ جهانی تکالیف بشر در کنار اعلامیه حقوق بشر سخن گفت. وی عنوان کرد که اگر این فراخوان  مورد توجه قرار بگیرد می‌توان این برنامه را هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی دنبال کرد.  سپس مصطفی ملکیان با ادعای این که هیچ راهی برای کاستن درد و رنج‌های فردی بشر نیست مگر روی‌آوردن به دو مؤلفۀ عقلانیت و معنویت. بیان کرد که  بخش عمده‌ای از مصائب و مشکلات بشر و درد و رنج‌های او، لذت‌ها و مرارت‌ها و مشقت‌ها و تنگناهای او، راه‌حل‌هایی دارد که آن توجه به درونِ فردِ انسانی و معنویت درونی اوست. در ادامه ملکیان برای نشان‌دادن نقش معنویت در حل مشکلات امروزین، به موارد هفت‌گانه‌ای اشاره کرد. در پایان این نشست که در هوای بهاری کاخ سعد آباد برگزار شده بود، فرصتی پیش آمد تا اهل فرهنگ و هنر با یکدیگر گفت و گو کنند.