سروش مولانا/ «مهر مولانا» عنوان رخدادی است که هر ساله در زادروز خداوندگار عشق و مهر، مولانا جلال الدین محمدِ بلخیِ رومی و روز مهر از ماه مهر، که جشن باستانی مهرگان است برگزار خواهد شد. مهر یکی از مهمترین عناصر اندیشه ایرانی در گذر قرون و اعصار بوده است. ایرانیان همواره ستایش‌گر مهر و عشق بوده اند. آنها روز مهر از ماه مهر را نیز به بزرگداشت این مفهوم اختصاص داده بودند و در این روز جشن مهرگان را، که جشن بزرگداشت مهر بود، برپا می کردند. بعد از آن نیز مهر یا عشق به یکی از کلیدی‌ترین عناصر فکری در ادبیات فارسی و عرفان و تصوف ایرانی- اسلامی تبدیل شد. در این میان و در کنار شخصیت‌هایی چون رابعه عدویه، احمد غزالی، عین القضات همدانی، فردوسی، سعدی، عطار، سنایی، نظامی و … بی‌شک مولانا یکی از بزرگترین و شاید بزرگترینِ ستایندگان عشق بود و خود غرق عشقی که به تعبیر وی عشق‌های اولین و آخرین در آن غرق بودند. مهر مولانا در روند هفت ساله خود (تا پایان سال ۲۰۱۷) فراز و فرودهای بسیاری داشته است. اولین همایش به مهر و صلح و دومین به اخلاق و عرفان پرداخت و «نظام اخلاقی مولانا» در سومین و چهارمین همایش مهر مولانا موضوع اصلی بود.  بعد از جدا شدن نظام اخلاقی مولانا از این برنامه مباحثی همچون فلسفه عرفان، تاریخ تصوف، روانشناسی عرفان و جامعه شناسی عرفانی در همایش‌های مهر مولانا مورد بحث و ارائه قرار گرفتند. موسسه سروش مولانا این افتخار را داشته که در طول هفت دوره برگزاری این همایش پذیرای محققین برجسته­ای از ایران، ترکیه و آمریکا باشد.