نگاهی به مکاتب اخلاقی

پنجمین همایش نظام اخلاقی

سروش مولانا / ششمین همایش نظام اخلاقی مولانا در ۱۴ و ۱۵ دیماه در سالن باغ کتاب برگزار شد.

 

محورهای ششمین نظام اخلاقی با موضوع “کثرت/وحدت گرایی اخلاقی” و سخنرانان این همایش عبارتند از:

  1. راههای اثبات رجحان یک مکتب بر مکتبهای بدیل؛ مصطفی ملکیان
  2. وظیفه گرایی اخلاقی: ابوالقاسم فنائی
  3. اخلاق مشترک یا اخلاق جھان روا؛ حسن اسلامی
  4. کثرت گرایی اخلاقی؛ جواد حیدری
  5. نتیجه گرایی اخلاقی؛ حسین هوشمند
  6. فضیلت گرایی اخلاقی؛ امیر حسین خداپرست