نام و نام خانوادگی: سید حسن اسلامی اردکانی

سال تولد: ۱۳۳۹

 

سابقۀ تحصیلی:

دکتری فلسفۀ دین از دانشگاه قم

 

سوابق آموزشی:

 • استاد تمام دانشگاه ادیان و مذاهب
 • استاد میهمان دانشگاه‌های گوته و پادربورن آلمان و دانشگاه گراتس اتریش
 • سردبیر مجله علمی – پژوهشی پژوهش‌های ادیانی
 • دبیر علمی جشنواره نقد کتاب
 • عضو کارگروه اخلاق پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • برگزیدۀ جشنوارۀ بین‌المللی فارابی
 • برگزیدۀ جشنوارۀ نقد کتاب در چهار دوره و دبیرخانۀ دین‌پژوهان در سه دوره
 • راهنمایی بیش از ۵۰ پایان‌نامۀ ارشد و دکتری

 

گزیدۀ آثار:

کتاب‌

 • سودای تفکیک: جستارهایی در سنت فکری، روش‌شناسی، و شخصیت‌های مکتب تفکیک (۱۳۹۷)
 • نوشتن در جزایر پراکنده: جستارهایی در اخلاق پژوهش (۱۳۹۱)
 • اخلاق و آیین نقد کتاب (۱۳۹۱)
 • شبیه‌سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام (۱۳۸۶)
 • دروغ مصلحت‌آمیز: بحثی در مفهوم و گسترۀ آن (۱۳۸۲)
 • اندیشه‌نامه علامه بلاغی (۱۳۸۶)
 • اخلاق نقد (۱۳۸۳)
 • محمد پیامبر رحمت (۱۳۷۵)

 

مقاله‌

 • «اخلاق زیست‌محیطی فضیلت‌مدار» (۱۳۹۸)
 • «هنجارهای اخلاقی در تفسیر متون مقدس» (۱۳۹۷)
 • «برزخ اخلاق‌ورزی در ایران معاصر» (۱۳۹۶)
 • «مطهری و حاکمیت عقل بر نص» (۱۳۹۵)
 • «فضیلت نوشتن» (۱۳۹۵)
 • «چرا باید اخلاقی زیست: تبیین اسلامی» (۱۳۹۴)
 • «تقابل پرنویسی و خوب‌نویسی در علم: تحلیل انتقادی» (۱۳۹۳)
 • «ابرهای تهی: فقر ساختار و محتوا در کتاب‌های روش تحقیق» (۱۳۹۲)
 • «فربهی یا آماس؛ تحلیل ساختار مقالات (نا)علمی – پژوهشی در علوم انسانی» (۱۳۹۲)
 • «اخلاق زیست محیطی: زمینه‌ها، دیدگاه‌ها و چشم‌انداز آینده» (۱۳۹۲)
 • «پیامدهای الهیاتی نظریۀ تکامل و پاسخ‌های ایرانی» (۱۳۹۲)
 • «منزلت اخلاق پژوهش در کتاب‌های روش تحقیق به زبان فارسی: بررسی انتقادی» (۱۳۹۱)
 • «دو استدلال اخلاقی بر ضد مصرف گوشت صنعتی» (۱۳۹۱)
 • «کتاب نخواندن با وجدان آرام» (۱۳۹۱)
 • «چو دزدی با چراغ آید: سرقت علمی در سطح دانشگاهی» (۱۳۹۰)
 • «الهیات الهی، الهیات بشری: نقدی روش‌شناختی» (۱۳۸۹)
 • «مسئلۀ ارجاع به معاصران در اخلاق پژوهش» (۱۳۸۹)
 • «چرا و چگونه ارجاع دهیم؟» (۱۳۹۲)
 • «اخلاق نگارش: رهیافتی فضیلت‌گرا» (۱۳۹۲)