غواص بحار

پنجمین همایش نظام اخلاقی

سروش مولانا / پنجمین همایش نظام اخلاقی مولانا برای دومین بار به صورت مستقل و در آذرماه سال ۱۳۹۵ برگزار شد و “غواص بحار” نام داشت که وجه تسمیه اش آن است که طبق نقشه راه طرح نظام اخلاقی، گام چهارم این طرح به «معرفت­شناسی» اخلاق می­پردازد. اجرای این برنامه به عهده امیر الهامی بود و در آن دومین شماره گاهنامه آفتاب که برای پنجمین همایش نظام اخلاقی و در ۵۲ صفحه تهیه شده بود، توزیع شد. عمده تمرکز مطالب این نشریه بر روی مباحث معرفت¬شناسی اخلاق است که شامل  آثار و گفتاری از اساتید نامدار عرفان، اخلاق و فلسفه  است. تکنوازی کمانچه توسط حسام اینانلو نوازنده برجسته و مثنوی خوانی عبدالجبار کاکایی از برنامه_های جنبی این همایش بود.

محورهای پنجمین نظام اخلاقی با موضوع “معرفت-شناسی اخلاق” و سخنرانان این همایش از این عبارتند از:

  1. نقش شهود اخلاقی در معرفت­شناسی اخلاقی: ابوالقاسم فنائی
  2. نقش استدلال عقلی در معرفت­شناسی اخلاقی: امیر صائمی
  3. نقش وحی در معرفت­شناسی اخلاق: مهناز قانعی
  4. نقش اجماع علم در معرفت_شناسی اخلاقی: مصطفی ملکیان
  5. نقش گواهی در معرفت_شناسی اخلاق: کاوه لاجوردی
  6. نقش تجربه عرفانی در معرفت­شناسی اخلاقی: حسن اسلامی