زمین از دریچه آسمان

28 هزار تومان

برای تشخیصِ میزانِ احتمالِ پیش‌رفت یا رشد یا توسعه‌ی یک کشور یا جامعه، به سه عامل توجّه میشود: منابع و مواهبِ طبیعی، صحّت و اتقانِ برنامه‌ریزی‌هایِ اقتصادیِ کلان، و سلامتِ نظامِ سیاسی.

مدّعایِ این کتاب این است که به عاملِ چهارم‌ای نیز باید توجّه کرد که اگر از هر یک از سه عاملِ پیش گفته مهمّتر نباشد، باری، بی‌اهمّیّت‌تر نیست، و آن فرهنگِ درونیِ شهروندان آن کشور یا جامعه است، یعنی باورها، احساسات و عواطف، و خواسته‌ها و آرمانهایِ آنان.

دسته:

توضیحات محصول

نویسنده: مصطفی ملکیان

ناشر: مؤسسۀ فرهنگی هنری سروشِ مولانا

نوع جلد: شومیز

چاپ نخست: ۱۳۹۷

چاپ دوم: بهار ۱۳۹۸

شماره شابک: ۷-۴-۶۶-۹۵۷-۶۰۰-۹۷۸