آزادی

15 هزار تومان

آزادی یکی از شش آرمانِ بزرگ و والایِ بشری است؛

امّا کدام‌یک از دو نوع آزادی بنیادین‌تر و مهّم‌تر است:

آزادی از قید و بندهایِ درونی، یعنی آزادگی، یا آزادی از محدودیّت‌ها و اسارت‌هایِ بیرونی، یعنی آزادی‌های اجتماعی؟

به عبارت دیگر، آزادی از خود ارزشمندتر است یا آزادی از دیگری؟

دسته:

توضیحات محصول

بیست و پنجمین نشستِ رستخیز ناگهان روز دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳

سخنرانی استاد مصطفی ملکیان با موضوع «آزادی: آزادی از دیگری یا از خود؛ آزادی از نظرگاه مولانا»

 

هدف از برگزاری این نشست‌ها پاسخگویی به برخی مسائل اساسی جامعه است. موضوعات این نشست‌ها بر مبنای نیازهای روانشناختی جامعه ایرانی انتخاب شده‌اند.

مرگ، تنهایی، آزادی و معنای زندگی از مهمترین مسائل روانشناختی و اساسی‌ترین سوالات ذهنی هر انسانی هستند و هر انسانی در زندگی خود به لحاظ وجودی با این مسائل مواجه می شود.