فضیلت سادگی

20 هزار تومان

سادگی نه فقط یکی از بزرگ‌ترین فضیلت‌هاست، بلکه فضیلت سازِ همه‌یِ فضائلِ دیگر است،

یعنی هیچ فضیلتی در فقدانِ سادگی فضیلت نمیتواند بود، فقط فضیلت نُما میتواند بود.

ساده‌زیستی، بعنوانِ یکی از فروعِ سادگی، نیز محلِّ بحثِ این سلسله درس‌ها هست.

دسته:

توضیحات محصول

کارگاه آموزشی در باب فضیلت سادگی

 

مدت زمان:  ۸ساعت

زمان برگزاری: ۲۲و۲۳ شهریور ۱۳۹۵

مکان برگزاری: سالن همایشهای اتاق بازرگانی شیراز