مقایسه خودشناسی عرفانی و جامعه‌شناختی

15 هزار تومان

خودشناسی به مددِ روشهایِ فلسفی، روان‌شناختی، جامعه‌شناختی، و عرفانی به دست آمدنی است:

هریک با محاسنی و معایبی خاصّ.

در این گفتار، به مقایسه‌یِ خودشناسی‌هایِ عرفانی و جامعه‌شناختی میپردازیم.

دسته:

توضیحات محصول

سومین نشست رستخیز ناگهان (دور چهارم)

سخنران: مصطفی ملکیان

زمان برگزاری: ۲۸اردیبشهت ۱۳۹۴

مکان سخنرانی: تالار پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر