اولین همایش «مولانا، رسول آفتاب»

پخش ویدئو

مؤسسه سروش مولانا با هدف بزرگداشت مولانا جلال الدین محمد بلخیِ رومی و گسترش تعاملات علمی و فرهنگی با مراکز علمی و فرهنگی ترکیه سفری بیست روزه در آذرماه 1392 به این کشور داشت.

سروش مولانا در این مدت پنج نشست و یک همایش اجرا کرد. دکتر حمیدرضا توکلی، دکتر ایرج شهبازی، و گروه موسیقی و رقص‌های آیینی اتحّاد جام و تعدادی از مولاناپژوهان و مولانادوستان ایران در این سفر همراه سروش مولانا بودند.

این سفر همچنین فرصت گفتگو و رایزنی با برخی نهادهای علمی و فرهنگی در ترکیه از جمله سفارت و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آنکارا، دانشگاه آنکارا، دانشگاه کریکاله، بنیاد مولاناشناسی آنکارا، انجمن نویسندگان ترکیه و بنیاد بین‌المللی مولانا را فراهم آورد.

تاریخ برگزاری

آذر 1392

مکان برگزاری

ترکیه – قونیه

مدت زمان

20 روز

سخنرانان: 

توضیحات: 

سخنرانی‌های این همایش