مشاهده سبد خرید “زشتی، زیبایی، دیگری” به سبد شما افزوده شد.

پرسش‌های انسان این روزگار از مولانا (ترم ۱)

20 هزار تومان

اگر مولانا در جمعِ انسانهایِ روزگارِ ما حضور میافت

با چه پرسشهایِ وجودشناختی، معرفت‌شناختی، خداشناختی، انسان‌شناختی، ارزش‌شناختی، و وظیفه‌شناختی روبه‌رو میشد؟

و به آن پرسشها چه پاسخهایی میداد؟

و آن پاسخها تا چه حدّ برایِ فاهمه‌یِ همروزگارانِ ما پذیرفتنی میبودند؟

دسته:

توضیحات محصول

درسگفتار

۸ساعت

مکان برگزاری: حسینیه ارشاد
زمان برگزاری: سال ۱۳۹۲