مشاهده سبد خرید “مقایسه خودشناسی عرفانی و جامعه‌شناختی” به سبد شما افزوده شد.

زندگی

15 هزار تومان

اگر زندگی معنا، یعنی ارزش، نداشته باشد امکانِ استمرارِ روان‌شناختی و معنوی نخواهد داشت.

امّا، مسأله‌یِ بسیار مهّم این است که آیا این معنا در خودِ زندگی هست و فقط باید کشف و یافته شود، یا نیست و باید جعل و ساخته شود.

کارِ ما معنایابی است یا معنابخشی؟

دسته:

توضیحات محصول

بیست و ششمین نشست رستخیز ناگهان روز دوشنبه ۲۹  دی‌ماه  ۱۳۹۳

سخنرانی استاد مصطفی ملکیان با موضوع «مرگ: پایان بخش یا ارزش‌بخش؛ مرگ از نظرگاه مولانا»

 

هدف از برگزاری این نشست‌ها پاسخگویی به برخی مسائل اساسی جامعه است. موضوعات این نشست‌ها بر مبنای نیازهای روانشناختی جامعه ایرانی انتخاب شده‌اند.

مرگ، تنهایی، آزادی و معنای زندگی از مهمترین مسائل روانشناختی و اساسی‌ترین سوالات ذهنی هر انسانی هستند و هر انسانی در زندگی خود به لحاظ وجودی با این مسائل مواجه می شود.