مهرداد رحمانی

پژوهشگر توسعه، فلسفه و معنویت

سوابق تحصیلی

دکتری شهرسازی، دانشگاه تهران، 1393

سوابق آموزشی

 1. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
 2. برگزاری دوره های آموزشی توسعه سبز برای دولت افغانستان
 3. برگزاری دوره های آموزشی توسعه پایدار و تاب آور برای دولت بنگلادش
 4. برگزاری دوره های آینده نگاری در سازمان برنامه و بودجه کشور

سوابق اجرایی:

 • مشاور سازمان ملل متحد در امور اسکان بشری
 • مشاور فنی بانک جهانی در تاب آوری شهری و منطقه ای
 • عضو کارگروه مسکن فرهنگستان علوم ایران
 • مشاور مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران
 • مشاور شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
 • مشاور پژوهشکده سوانح طبیعی
 • مجری تهیه برنامه راهبردی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

برخی آثار منتشر شده:

 • پیشنهاد روشی برای پایش فقر مسکن در ایران، نشریه Social Indicators Research، 2023
 • توسعه حساس به ریسک در مناطق دور افتاده، نمونه پل خمری در افغانستان، نشریه Sustainable Cities and Society؛ 2023
 • توسعه اقتصادی و استفاده از زمین در یزد؛ نشریه Sustainable Cities and Society؛ 2022
 • نقد سیاستهای توسعه مسکن ایران در 70 سال گذشته؛ همایش پژوهش و فناوری، 1402
 • توسعه و تنوع زیستی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها؛ همایش روز آینده، شهر آینده، 1402
 • واکاوی تحولات فهم هرمنوتیکی از تهران در خلال طرح های توسعه آن، نشریه هنرهای زیبا، 1401

سخنرانی‌های آزاد آموزشی:

 • درسگفتار مولانا و شهر شفقت ورز، 1401
 • درسگفتار توسعه و ما ایرانیان، 1400
 • درسگفتار کاربرد مغاطلات در گفتگوهای جمعی، 1399

محصولات فرهنگی مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد

این مطلب را به اشتراک بگذارید