اطلاعات شما به منظور ارائه خدمات هرچه بهتر به شما دریافت می شود. این خدمات عبارتند از اطلاع رسانی های مربوط به خرید های ما، عضویت های شما، و در صورت تمایل اطلاع از جدیدترین اخبار و رویدادها و موارد مرتبط با وب سایت سروش مولانا.