فصلنامه نگاه آفتاب

«نگاه آفتاب» فصلنامه‌ای در حوزۀ مطالعات عرفانی و مشخصاً شخصیت فرهنگی و عرفانی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی است. این فصلنامه دعوت تازه و دوباره سروش مولانا به زیستی اخلاقی، معنوی و انسانی است.

صاحب امتیاز: مؤسسه فرهنگی هنری سروش مولانا
مدیر مسئول و سردبیر: مریم موسوی

فصلنامه نگاه آفتاب
انتخاب بر اساس
انتخاب موضوع کلی
انتخاب نوع محصول
انتخاب نام استاد/سخنران
انتخاب شماره فصلنامه
انتخاب سال فصلنامه
انتخاب فصل فصلنامه

مشاهده همه 5 نتیجه