فصلنامه نگاه آفتاب

«نگاه آفتاب» فصلنامه‌ای در حوزۀ مطالعات عرفانی و مشخصاً شخصیت فرهنگی و عرفانی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی است. این فصلنامه دعوت تازه و دوباره سروش مولانا به زیستی اخلاقی، معنوی و انسانی است.

صاحب امتیاز: مؤسسه فرهنگی هنری سروش مولانا
مدیر مسئول و سردبیر: مریم موسوی

فصلنامه نگاه آفتاب
انتخاب بر اساس
انتخاب موضوع کلی
دسته‌بندی موضوعی
انتخاب نوع محصول
Product Type Rumi
انتخاب نام استاد/سخنران
اساتید
انتخاب نویسنده کتاب/مقاله
نویسنده
انتخاب مترجم
مترجم
انتخاب ناشر
ناشر
انتخاب مجموعه
مجموعه کتاب
انتخاب شماره فصلنامه
شماره فصلنامه
انتخاب سال فصلنامه
سال
انتخاب فصل فصلنامه
فصل فصلنامه
انتخاب موضوع جزئی
موضوع جزئی
انتخاب نام‌برنامه سخنرانی
نام برنامه سخنرانی
انتخاب سال برگزاری همایش
سال برگزاری
انتخاب برگزارکننده همایش
برگزار کننده همایش

نمایش دادن همه 11 نتیجه