فصلنامه نگاه آفتاب

«نگاه آفتاب» فصلنامه‌ای در حوزۀ مطالعات عرفانی و مشخصاً شخصیت فرهنگی و عرفانی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی است. این فصلنامه دعوت تازه و دوباره سروش مولانا به زیستی اخلاقی، معنوی و انسانی است.

صاحب امتیاز: مؤسسه فرهنگی هنری سروش مولانا
مدیر مسئول و سردبیر: مریم موسوی

فصلنامه نگاه آفتاب
انتخاب بر اساس
انتخاب موضوع کلی
انتخاب نوع محصول
انتخاب نام استاد/سخنران
انتخاب نویسنده کتاب/مقاله
انتخاب مترجم
انتخاب ناشر
انتخاب مجموعه
انتخاب شماره فصلنامه
انتخاب سال فصلنامه
انتخاب فصل فصلنامه
انتخاب موضوع جزئی
انتخاب نام‌برنامه سخنرانی
انتخاب سال برگزاری همایش
انتخاب برگزارکننده همایش

نمایش دادن همه 5 نتیجه