داستان نی

مترجم

چاپ نخست

1395

نوبت چاپ

1

تعداد صفحات

24

قطع

نوع جلد

ناشر

مجموعه

شابک

۹۷۸-۶۰۰-۹۵۷۶-۶۰-۹

8,000 تومان

درباره کتاب:

درباره نویسنده:

8,000 تومان