شعر و اندیشۀ حافظ

سرفصل ها:

مرور نقادانه بر زاویۀدیدهای متعارف در خوانش و فهم حافظ
مقدمه‌ای بر روش‌های فهم متون ادبی
آشنایی مختصر با جریان‌های فکری زمانۀ حافظ و نگاه مقایسه‌ای (تطبیقی) و پی‌جوییِ دیالوگ بین‌متنی میانِ شعر و اندیشۀ حافظ با متقدمان
خوانش و تحلیل شعرهای منتخب و مهم دیوان حافظ

اهداف دوره:

ارتقاء سواد ادبی و فرهنگی
تمرین درست‌خوانیِ یکی از مهم‌ترین متون ادب فارسی

جامعه هدف:

عموم علاقه‌مندان به شعر و جریان‌های فکری و فرهنگی فارسی-ایرانی؛ اعم از متخصصان ادبیات و غیرمتخصصان

نام و نام خانوادگی مدرس: اردشیر منصوری

توضیح مختصری درباره دوره جهت اطلاع مخاطبین :

«شعر حافظ» را می‌توان مصداق اعلای «متنِ مستعدِ شرحِ بی‌نهایت» دانست. به انحاء بسیار گوناگون حافظ را فهمیده‌اند، می‌‌خواهیم ضمن بهره‌گیری از منظرهای متعارف، ما نیز نگاهی دیگرگونه به حافظ بیافکنیم و به بهانۀ خوانش متأملانۀ شعر حافظ، به اعماقِ فرهنگِ انسانِ ایرانی، و شاید ژرفای باورها و جهان‌نگریِ خویشتن نقبی بزنیم.
تمرکز بر دشوار‌های زبانی و معنایی شعر حافظ، تمرین درست‌خوانی، و پرسش‌افکنی برای درنگ و پژوهش‌ بیشتر، وجهۀ همت ما در این دورۀ فشردۀ خوانش و شرح حافظ است.

روز و ساعت : یکشنبه‌ها؛ ساعت 7 تا 8:30 عصر

تعداد جلسات: 12 جلسه (6 ماه، هر ماه دو جلسه) دت دوره: دو ترم (هر ترم یک فصل سه ماه)

آدرس شبکه مجازی:  کانال تلگرامیhttps://t.me/ardeshirmansouri

 

 

ترم

ترم 1 – چهار جلسه, ترم 2 – چهار جلسه, ترم 3 – چهار جلسه

400,000 تومان

ناموجود