فلسفه برای همه

هدف دوره: آشنایی با کلیات فلسفه عمومی و تقویت تفکر منطقی و فلسفی، برای غیرمتخصصان در رشتۀ فلسفه

توضیح مختصری درباره دوره جهت اطلاع مخاطبین
– آشنایی با منطق و تمرینِ استدلال‌ورزی
– آشنایی اجمالی با تاریخ تفکر فلسفی
– آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم کلیدی فلسفی

سرفصل ها:
1- آشنایی با منطق
2- فلسفۀ در یونان باستان
3- فلسفه در قرون وسطی (آراء فیلسوفان مسلمان و غیر آن)
4- فلسفه پس از رنسانس (دورۀ روشنگری)
5- فلسفۀ معاصر

تعداد و زمان جلسات:

شامل 30 جلسه 15 ماه (پنج ترم/ هر ترم یک فصل سال) و هر ترم شامل 6 جلسه (هر ماه دو جلسه* سه ماه)  می باشد.

کانال تلگرامی  https://t.me/ardeshirmansouri

ترم

هر ترم: 6 جلسه (هر ماه دو جلسه* سه ماه)

570,000 تومان