احسان ریاضی اصفهانی

سوابق تحصیلی دکتر احسان ریاضی اصفهانی

برخی از سوابق تحصیلی دکتر احسان ریاضی اصفهانی را در لیست زیر میتوانید مشاهده کنید.

 1. پژوهشگر حوزه انسان و خودشناسی
 2. مهندسی الکترونیک
 3. مدیریت ارشد کسب و کار MBA
 4. روان‌شناسی
 5. دانش آموخته ده‌ها دوره آموزشی روان‌شناسی با اساتید ایرانی و خارجی شامل Dan Ariely، David ،Matsumoto، PK Saru و…
 6. دانش‌آموخته و استاد فلسفه طب‌های مکمل و سبک‌های گوناگون ریکی

سوابق تدریس دکتر احسان ریاضی اصفهانی

بعضی از سوابق تدریس دکتر احسان ریاضی اصفهانی را در ذیل آورده ایم.

 1. سابقه برگزاری بیش از بیست سری دوره آموزشی خودشناسی بر مبنای آرکتایپ‌های یونگین از سال ۱۳۹۰
 2. سابقه برگزاری بیش از ده سری دوره آموزشی تحلیل رفتار متقابل (Transactional Analysis) از سال ۱۳۹۵
 3. حضور و تدریس در کارگاه‌های مختلف در مراکز آموزشی و فرهنگسراها
 4. سخنران و داور بین‌المللی در ادوار رقابت‌های جهانی UN WSA
 5. برگزاری دوره‌های پیشرفته نیمه‌‌گروهی در حوزه‌های TA پیشرفته، بازی‌ها، یونگ (سایه، رمزواژه و…)، زبان بدن، احساسات و…

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید