احسان ریاضی اصفهانی

سوابق تحصیلی

 • پژوهشگر حوزه انسان و خودشناسی
 • مهندسی الکترونیک
 • مدیریت ارشد کسب و کار MBA
 • روان‌شناسی
 • دانش آموخته ده‌ها دوره آموزشی روان‌شناسی با اساتید ایرانی و خارجی شامل Dan Ariely، David ،Matsumoto، PK Saru و…
 • دانش‌آموخته و استاد فلسفه طب‌های مکمل و سبک‌های گوناگون ریکی

سوابق تدریس

 • سابقه برگزاری بیش از بیست سری دوره آموزشی خودشناسی بر مبنای آرکتایپ‌های یونگین از سال ۱۳۹۰
 • سابقه برگزاری بیش از ده سری دوره آموزشی تحلیل رفتار متقابل (Transactional Analysis) از سال ۱۳۹۵
 • حضور و تدریس در کارگاه‌های مختلف در مراکز آموزشی و فرهنگسراها
 • سخنران و داور بین‌المللی در ادوار رقابت‌های جهانی UN WSA
 • برگزاری دوره‌های پیشرفته نیمه‌‌گروهی در حوزه‌های TA پیشرفته، بازی‌ها، یونگ (سایه، رمزواژه و…)، زبان بدن، احساسات و…

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید