ساره سرگلزایی

روان‌شناس، مترجم

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی
 • کارشناسی روان‌شناسی بالینی

برخی آثار منتشر شده

کتاب

 • تقدیر زنان کجا رقم می‌خورد؟ چگونه می‌توان آن را تغییر داد؟ ورنا کاست؛ مترجم ساره سرگلزایی، بنیاد فرهنگ زندگی، 1400.
 • زنانگی از دست رفته و چگونگی احیای آن. رابرت الکس جانسون؛ مترجم ساره سرگلزایی، بنیاد فرهنگ زندگی، 1400.
 • دختر بابا: موهبت‌ها و مصیبت‌های دختر بابا بودن. مورین مورداک؛ مترجم ساره سرگلزایی، بنیاد فرهنگ زندگی، 1399.
 • تأثیر سایه. دبی فورد؛ مترجم ساره سرگلزایی، بنیاد فرهنگ زندگی، 1399.
 • یونگ‌شناسی کاربردی. رابین رابرتسون؛ مترجم ساره سرگلزایی، بنیاد فرهنگ زندگی، 1399.
 • کشف حکمت اتفاقات. رابرت اچ هوپک؛ مترجم ساره سرگلزایی، بنیاد فرهنگ زندگی، 1399.
 • تقدیر مردان کجا رقم می‌خورد؟ چگونه می‌توان آن را تغییر داد؟ ورنا کاست؛ مترجم ساره سرگلزایی، بنیاد فرهنگ زندگی، 1399.
 • انواع کودکان. پاول تایگر؛ مترجم ساره سرگلزایی، فرناز منتظری‌فر، بنیاد فرهنگ زندگی، 1398.
 • چهار قدرت مهم زنان. کارول اس. پیرسون؛ مترجم ساره سرگلزایی، بنیاد فرهنگ زندگی، 1398.

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید