عادل مشایخی

مترجم، مدرس و پژوهشگر فلسفه

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه شهید بهشتی

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

  • اخلاق و سیاست. ششمین همایش نظام اخلاقیِ مولانا، مؤسسه سروش مولانا، دی 1396

برخی آثار منتشر شده

  • تجربه‌گرایی و سوبژکتیویته: پژوهش در باب طبیعت انسانی بر حسب نظر هیوم. ژیل دلوز؛ عادل مشایخی (مترجم)، نی
  • نیچه و فلسفه. ژیل دلوز؛‌عادل مشایخی (مترجم)، نی
  • تعالی اگوِ. ژان پل سارتر؛ عادل مشایخی (مترجم)، ناهید
  • ژان فرانسوا لیوتار. سایمون مالپس؛ قمرالدین بادیردست و عادل مشایخی (مترجمان)، نی
  • تبارشناسی خاکستری است: تاملی دربارۀ روش فوکو
  • دلوز، ایده، زمان: گفت‌و‌گویی دربارۀ ژیل دلوز. به همراه محسن آزموده

محصولات فرهنگی مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد

این مطلب را به اشتراک بگذارید