علی‌اصغر ارجی

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

  • پرسش‌های وجودی در مثنوی، خلاءهای روایتی در مثنوی. همایش اولین رستخیز ناگهان، مؤسسه سروش مولانا، شهریور 1390

برخی آثار منتشر شده

  • ادبیات معاصر: از شعر روایی تا روایت عاشقانه. رشد زبان و ادب فارسی، بهار 1390
  • راز زبان تناقض‌گوی مولانا. رشد زبان وادب فارسی، بهار 1389
  • پیوست‌ها و گسست‌های ساختاری در غزل مولانا. پژوهشنامه فرهنگ و ادب، پاییز 1388
  • ساختارشناسی جوک. رشد آموزش زبان و ادب فارسی، 1384
  • فن روایت، فن یادگیری. رشد آموزش زبان و ادب فارسی، 1384
  • همانندی در افسانه‌های ملل. رشد آموزش زبان و ادب فارسی، 1382

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید