علیقلی محمودی بختیاری

استاد ادبیات و زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی و صاحب کرسی استادی رشته‌ ایران شناسی در دانشگاه یوتا

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ادبیات
 • کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
 • دکتری زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

 • بررسی و نگاهی اجمالی بر مثنوی و غزلیات شمس. اولین همایش مهر مولانا، روز دوم حافظ، 1390

برخی آثار منتشر شده

مقاله

 • حافظ شناسی: بار امانت در قلمرو حافظ. حافظ، فروردین و اردیبهشت 1388
 • خاقانی در ایوان مداین. آوین، سال ششم 1386
 • پایگاه بهار در شعر و ادب فارسی. اطلاعات سیاسی اقتصادی، فروردین و اردیبهشت 1381
 • مفهوم بایسته دولت. گزارش، دی 1376
 • مفاهیم راستین دولت و حکومت در فرهنگ ایران. گزارش، تیر 1376
 • دانشگاه، حکومت و وزارت علوم. گزارش، مهر 1376
 • در قلمرو روشنفکری بت‌سازی نارواست. گزارش، دی 1374
 • درآمدی بر پیدایی و برگزاری آیین نوروز. گزارش، بهمن و اسفند 1374
 • و بار دیگر شاهنامه، رستم و عرفان. گزارش، آبان 1374
 • فردوسی، شاهنامه و درس‌خوانده‌های کم خرد. گزارش، مرداد 1374
 • روشنفکری یا ویرانگری و پریشانی. گزارش، اردیبهشت 1374
 • تداوم اصول کشورداری پیش از اسلام در دوران اسلامی. انجمن فرهنگ ایران باستان، دوره پانزدهم 1355
 • نوروز. هنر و مردم، فروردین 1349
 • چلیپا یا نشان آریائی. ارمغان، دوره سی‌ام، تیر و مرداد 1340

کتاب

 • فراز و نشیب سیاست و شیوه کشورداری در ایران
 • زمینه و فرهنگ و تمدن ایران
 • تاریخ بختیاری
 • او، تو، من در عرفان ایران از دیدگاه حافظ
 • چرا حافظ؟
 • سبک‌شناسی یا تاریخ تطور شعر فارسی
 • هفت نگار در هفت تالار: گزارشی از هفت پیکر نظامی
 • گنج گهر: گزیده نظم و نثر فارسی
 • عارفان راز و دیدگاه مولانا جلال الدین محمد بلخی
 • زایش دوباره در آفرینش و عشق از دیدگاه مولانا جلال الدین مولوی
 • خاقانی در ایوان مدائن و گزینش ایرانی از دیوان خاقانی
 • ساغر شکرانه
 • شاهنامه آبشخور عرفان
 • گنج راز
 • راهی به مکتب حافظ
 • حافظ
 • بابل دل ایرانشهر و قطب جهان

محصولات فرهنگی مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد

این مطلب را به اشتراک بگذارید