امیرحسین خداپرست

استاد فلسفه اخلاق و عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران

سوابق تحصیلی

 • دکتری تخصصی فلسفه، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1393
 • کارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه تهران، 1388
 • کارشناسی فلسفه، دانشگاه تهران، 1385

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

 • فضیلت‌گرایی اخلاقی. ششمین همایش نظام اخلاقی مولانا، مؤسسه سروش مولانا، 1396

برخی آثار منتشر شده

 • کوته‌نظری و فعالیت دانشگاهی: پژوهشی از منظر معرفت شناسی فضیلت. فلسفه و کلام اسلامی، تابستان 1400
 • استدلال اخلاقی علیه وجود خدا؟ پژوهشنامه فلسفه دین، پاییز و زمستان 1396
 • ملاحظات اخلاقی در مشاوره ژنتیک. پژوهشنامه اخلاق، زمستان 1394
 • باور دینی و خودآیینی عقلانی. پژوهشنامه فلسفه دین، پاییز و زمستان 1394
 • باور دینی و فضیلت عقانی گشودگی ذهنی. جستارهای فلسفه دین، پاییز و زمستان 1393
 • امر الهی و عمل اخلاقی. پژوهش‌های اخلاقی، بهار 1393
 • زاویه‌ای دیگر: عام و خاص در اخلاق. آیین، آذر و دی 1388
 • دین و مدرنیته. آیین، مهر 1385

محصولات فرهنگی مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد

این مطلب را به اشتراک بگذارید