امیر مازیار

استادیار هنر دانشگاه تهران

سوابق تحصیلی

 • دکتری فلسفۀ هنر، دانشگاه علامه طباطبایی، 1388
 • کارشناسی ارشد فلسفۀ غرب، دانشگاه تهران، 1382
 • کارشناسی فلسفۀ غرب، دانشگاه تهران، 1380

سوابق علمی آموزشی

 • تدریس منطق قدیم و فلسفۀ اسلامی، دانشگاه تهران، 1388، 1394
 • عضو هیئت علمی دانشگاه هنر از سال 1393
 • تدریس مبانی فهم و نقد هنر، حکمت هنر اسلامی و هنر از منظر سنت‌گرایان در مدرسه اسلامی هنر، از سال 1387
 • تدریس در دانشگاه بین‌المللی قزوین، 1386
 • تدریس در دوره کارشناسی ارشد و دکتری فلسفۀ هنر، دانشگاه علامه طباطبایی، از سال 1385
 • تدریس مبانی فرهنگی جهان معاصر و مکتب‌های هنری در مؤسسۀ آموزش عالی سوره، 1383-1385
 • تدریس در مقطع کارشناسی ارشد فلسفۀ هنر، هنر اسلامی و ارشد و دکتری پژوهش هنر
 • همکار پژوهشی گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،1383-1384
 • عضویت در انجمن نمایش بابل و گروه تئاتر صحنه 1369-1374
 • فعالیت در سینمای جوان بابل 1369-1372
 • مدیر علمی انتشارات حکمت از سال 1384 تاکنون فعالیت در جهاد دانشگاهی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران 1378-1382

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

 • اغراض هنر از دیدگاه ابن سینا، فرهنگستان هنر، 1394
 • زیبایی خداوند از دیدگاه ابن سینا، موزه ملک، 1394
 • فن شعر فیلسوفان مسلمان، دانشگاه هنر، 1393
 • بازنمایی از دیدگاه نلسون گودمن، فرهنگستان هنر، 1392
 • ضعف نگاه تاریخی در تاریخ هنر اسلامی، فرهنگستان هنر، 1392
 • وجوه تفاوت اخلاق و زیبایی‌شناسی. سومین همایش مهر مولانا، مؤسسه سروش مولانا، 1392
 • هنر و حقیقت نزد گادامر، فرهنگستان هنر، همایش نقد و تفسیر هنری، 1392
 • هنر و زیبایی از دیدگاه اسلام، مؤسسه مبین، درسگفتار، 1391
 • هنر اسلامی و متون مقدس اسلامی، مدرسه اسلامی هنر قم، 1389
 • هنر اسلامی از منظر تاریخ‌نگری، فرهنگستان هنر، درسگفتار، 1388

آثار منتشر شده

کتاب

 • دایرةالمعارف قرآن. ویراسته جین دمن مک اولیف؛ امیر مازیار، حکمت، 1392
 • فلسفه علم. دیوید پاپینو؛ امیر مازیار، حکمت، 1390
 • هنر، احساس و بیان. دیانه کالینسون؛ فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، 1385
 • نقد هنر. کالین لایس؛ امیر مازیار، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، 1385
 • دیالکتیک بیرون و درون. گاستون باشلار؛ امیر مازیار، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، 1385
 • دائوی نقاشی. مای‌مای سه؛ امیر مازیار، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، 1385
 • در غربت غربی. سیدحسن نصر؛ امیر مازیار، رسا، 1384
 • فلسفه هنر هایدگر. جولیان یانگ؛ امیر مازیار، گام نو، 1384
 • معرفت‌شناسی. گریلینگ و دیگران؛ امیر مازیار، جهاد دانشگاهی، 1380

مقاله

 • مفهوم بیان هنری. جان هاسپرس؛ امیر مازیار، مرکز ادیان ، در دست انتشار
 • زیبایی به مثابه بیان. ای. اف. کارت؛ امیر مازیار، مرکز ادیان، در دست انتشار
 • رساله‌های شعری فیلسوفان مسلمان. نقد کتاب ادبیات، 1394
 • بازی اثر هنری با سوژه کانت. سوره، 1391
 • نسبت هنر اسلامی و اندیشه اسلامی از منظر سنت‌گرایان. کیمیای هنر،  1390
 • پیدایش زیبایی‌شناسی. پژوهشگاه علوم انسانی، 1387
 • عین‌القصات همدانی و اوضاع و احوال فکری زمانه‌اش. تاریخ فلسفه اسلامی، 1386
 • زیبایی‌شناسی در فلسفه اسلامی. تاریخ فلسفه اسلامی، 1386
 • معرفت‌شناسی در فلسفه اسلامی. تاریخ فلسفه اسلامی، 1386
 • زمان در فلسفه معاصر غرب. رهنمون، 1385
 • اسلام و جهانی شدن. مرکز مطالعات ملی جهانی شدن، 1385
 • امکان علم کلی به موجودات در نظر ارسطو. رهنمون، 1384
 • قدمی اساسی در تدوین تاریخ تشیع. پژوهشگاه علوم انسانی، 1384
 • فلسفه جاودان در زمینه‌های عمومی. کاسنگ نویل؛ امیر مازیار، جام نو می کهن، 1384
 • پاسخ به رابرت کامینگ نویل. سیدحسین نصر؛ امیر مازیار، جام نو و می کهن، 1384
 • فهم ساختار مجموعه مابعد الطبیعه ارسطو، نامه حکمت، 1383
 • اندیشه اساسی نظریه عدالت. جان راولز؛ امیر مازیار، تردید، 1382
 • نشریه یگر در باب تحول اندیشه ارسطو. روش اندیشه، 1382
 • نقد معرفت‌شناسی دین پلنتینگا. مایکل مارتین؛ امیر مازیار، کتاب ماه دین، 1381
 • فلسفه هنر سیدحسین نصر. الیوت دیوتش؛ امیر مازیار، سروش اندیشه، 1381
 • هنر، سنت، معنویت. سیدحسین نصر؛ امیر مازیار، سروش اندیشه، 1381
 • مسئله استقرا. سروش اندیشه، 1380
 • تجربه دینی باور دینی. ویلیام آلستون؛ امیر مازیار،  نقد و نظر، 1379
 • معرفت‌شناسی باور دینی. تردید، 1379
 • درآمدی بر معرفت‌شناسی. تردید، 1379
 • برگردان نظریه شناخت. کتاب ماه ادبیات و فلسفه، 1378

محصولات فرهنگی مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد

این مطلب را به اشتراک بگذارید