دریا ارس

استاد زبان و ادبیات فارسی، رئیس سابق دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه ییلدیریم بایزید ترکیه و سفیر ترکیه در ایران

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

  • مولانا در روزگار ما. چهارمین همایش مهر مولانا. مؤسسه سروش مولانا، 1393
  • اهمیت یادگیری زبان فارسی برای درک مفاهیم اندیشۀ مولانا. اولین همایش مولانا رسول آفتاب، 1392

برخی آثار منتشر شده

  • Iran. Fahreddin Şevket, Derya Örs (Translator), Türk Tarih Kurumu, 2017
  • Mesnevi#1. Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hicabi Kırlangıç (Translator), Derya Örs (Translator), Ekim Yayınları, 2017
  • Mesnevî-i Ma’nevî. Mevlana, Hicabi Kırlangıç (Translator), Derya Örs (Editor), Türkiye Yazma Eserler Kurumu, 2015

محصولات فرهنگی مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Generic filters
نوع محتوای جستجو
محصولات فرهنگی
نوشته‌های جهان مولانا
اساتید
اخبار