دریا ارس

استاد زبان و ادبیات فارسی، رئیس سابق دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه ییلدیریم بایزید ترکیه و سفیر ترکیه در ایران

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

  • مولانا در روزگار ما. چهارمین همایش مهر مولانا. مؤسسه سروش مولانا، 1393
  • اهمیت یادگیری زبان فارسی برای درک مفاهیم اندیشۀ مولانا. اولین همایش مولانا رسول آفتاب، 1392

برخی آثار منتشر شده

  • Iran. Fahreddin Şevket, Derya Örs (Translator), Türk Tarih Kurumu, 2017
  • Mesnevi#1. Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hicabi Kırlangıç (Translator), Derya Örs (Translator), Ekim Yayınları, 2017
  • Mesnevî-i Ma’nevî. Mevlana, Hicabi Kırlangıç (Translator), Derya Örs (Editor), Türkiye Yazma Eserler Kurumu, 2015

محصولات فرهنگی مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد

این مطلب را به اشتراک بگذارید