داود اسپرهم

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

برخی آثار منتشر شده

  • تحلیل گفتمان آموزش زبان و ادبیات فارسی: الگویی در جهت ارتقای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. همراه با سهیلا رضایی‌مهر، عباسعلی وفایی، متن پژوهی ادبی، بهار 1400
  • واکاوی خوانش تصویری خورشید از گزاره عقل فعال و نورالانور در رساله‌های رمزی سهروردی. ادبیات عرفانی، بهار و تابستان 1400
  • تحلیل خوانش تصویری مولوی و سهروردی از مفهوم اسارت پرنده روح: داستان‌های پرندگان در مثنوی و رساله‌های تمثیلی. همراه با مریم حق‌شناس، ادیان و عرفان، بهار و تابستان 1399
  • تحلیل نظام‌های گفتمانی داستان پیر چنگی. همراه با فاطمه بیات‌فر، متن پژوهی ادبی، تابستان 1399
  • تحلیل گفتمان قدرت نرم (القای فرهنگی) آموزش زبان و ادبیات فارسی در راهبرد دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. راهبرد اجتماعی فرهنگی، زمستان 1399
  • تحلیل محتوای کیفی و کمی گلشن راز شیخ محمود شبستری. همراه با مائده‌‌ سادات دربندی، ادبیات عرفانی، بهار و تابستان 1398
  • سنخ روانی «آپولونی» و «دیونوسوسی» در اسطوره و عرفان ایرانی. متن پژوهی ادبی، تابستان 1396
  • بررسی انسجام و روابط واژگانی در داستان گیومرت. متن پژوهی ادبی، پاییز 1396
  • بررسی تطبیقی طرح‌واره‌های حجمی در مثنوی های عطار و مثنوی مولانا. مطالعات عرفانی، پاییز و زمستان 1396
  • تأثیر و تأثرات متون عرفانی پارسی در مواجهه با ادب عُذری عرب. همراه با محمد امیرجلالی، کهن‌نامه ادب پارسی، تابستان 1395

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید