داود اسپرهم

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

برخی آثار منتشر شده

  • تحلیل گفتمان آموزش زبان و ادبیات فارسی: الگویی در جهت ارتقای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. همراه با سهیلا رضایی‌مهر، عباسعلی وفایی، متن پژوهی ادبی، بهار 1400
  • واکاوی خوانش تصویری خورشید از گزاره عقل فعال و نورالانور در رساله‌های رمزی سهروردی. ادبیات عرفانی، بهار و تابستان 1400
  • تحلیل خوانش تصویری مولوی و سهروردی از مفهوم اسارت پرنده روح: داستان‌های پرندگان در مثنوی و رساله‌های تمثیلی. همراه با مریم حق‌شناس، ادیان و عرفان، بهار و تابستان 1399
  • تحلیل نظام‌های گفتمانی داستان پیر چنگی. همراه با فاطمه بیات‌فر، متن پژوهی ادبی، تابستان 1399
  • تحلیل گفتمان قدرت نرم (القای فرهنگی) آموزش زبان و ادبیات فارسی در راهبرد دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. راهبرد اجتماعی فرهنگی، زمستان 1399
  • تحلیل محتوای کیفی و کمی گلشن راز شیخ محمود شبستری. همراه با مائده‌‌ سادات دربندی، ادبیات عرفانی، بهار و تابستان 1398
  • سنخ روانی «آپولونی» و «دیونوسوسی» در اسطوره و عرفان ایرانی. متن پژوهی ادبی، تابستان 1396
  • بررسی انسجام و روابط واژگانی در داستان گیومرت. متن پژوهی ادبی، پاییز 1396
  • بررسی تطبیقی طرح‌واره‌های حجمی در مثنوی های عطار و مثنوی مولانا. مطالعات عرفانی، پاییز و زمستان 1396
  • تأثیر و تأثرات متون عرفانی پارسی در مواجهه با ادب عُذری عرب. همراه با محمد امیرجلالی، کهن‌نامه ادب پارسی، تابستان 1395

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Generic filters
نوع محتوای جستجو
محصولات فرهنگی
نوشته‌های جهان مولانا
اساتید
اخبار