حسین هوشمند

پژوهشگر فلسفه سیاسی و استاد اخلاق تطبیقی دانشگاه کونکوردیا کانادا

سوابق تحصیلی

  • دکتری اخلاق تطبیقی، دانشگاه کنکوردیا، کانادا، 1389
  • کارشناسی ارشد، تاریخ فلسفه و ادیان، دانشگاه کنکوردیا، کانادا، 1382
  • کارشناسی فلسفه، دانشگاه تهران، 1373

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

  • پیامدگرایی اخلاقی. ششمین همایش نظام اخلاقی مولانا، مؤسسه سروش مولانا، 1396

برخی آثار منتشر شده

  • اخلاق و عدالت اجتماعی. گفتگو با حسین هوشمند، پژوهشگر فلسفه سیاسی و محقق وابسته به دانشگاه اس اف یو. پرسش دوره جدید، خرداد 1400
  • The Flaws of Cosmopolitanism: On John Rawls’s Idea of Global Justice. The International Journal of Humanities, Volume 27, Issue 1, 2020
  • حقوق بشر، دین و نظم سلسله مراتبی مقبول: تحلیلی بر نظریه جان رالز. حسین هوشمند، حقوق بشر، بهار و تابستان 1399
  • Human Rights and the Search for an Overlapping Consensus: The Case of Islamic Political Mortality, حقوق بشر، بهار تا زمستان 1399
  • سکولاریزه شدن: دین و کثرت‌گرایی. حسین هوشمند، چشم‌انداز ایران، اردیبهشت و خرداد 1389

محصولات فرهنگی مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد

این مطلب را به اشتراک بگذارید