ایرج مهرکی

مدرس دانشگاه

سوابق تحصیلی

 • دکتری زبان و ادبیات فارسی

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

 • تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا). همایش اولین رستخیز ناگهان، مؤسسه سروش مولانا، مهر 1390

برخی آثار منتشر شده

 • خوانش پسااستعماری خسی در میقات با تکیه بر نظرات فرانتس فانون. همراه با زهرا حسنی، شفای دل، بهار و تابستان 1400
 • نگاه آسیب‌شناسانه به روشنفکر در رمان سفر شب از بهمن شعله‌ور. تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)، تابستان 1400
 • خاقانی و باورهای عامیانه درباره جانوران. همراه با حسین زنگانه، تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)، تابستان 1399
 • تبریز از منظر مولانا جلال‌الدین محمد بلخی. همراه با روح‌اله مظفری. تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)، زمستان 1399
 • تحلیل و بررسی ترانه معاصر فارسی. همراه با سیدمهدی موسوی میرکلایی، مطالعات زبان و ادبیات غنایی، زمستان 1398
 • گونه‌شناسی صفت‌ها از قرن چهارم تا ششم با تکیه بر تفسیرهای فارسی. همراه با حسن دهقانی‌پور، تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)، بهار 1398
 • تحیر و تداعی‌های آن در غزلیات بیدل دهلوی. همراه با منصوره بصیرپور، مطالعات زبان و ادبیات غنایی، زمستان 1397
 • الصور الشعریه و مصادرها فی غزلیات بیدل دهلوی. همراه با منصوره بصیرپور، اضاءات نقدیه، زمستان 1397
 • مقالات شمس تبریزی از دیدگاه نظریه ساحت اخلاقی زبان. همراه با حسین علیزاده، ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، بهار 1396
 • خاستگاه تصاویر اجتماعی-سیاسی در شعر صائب تبریزی. مطالعات زبان و ادبیات غنایی، پاییز 1395
 • قطب مجازی زبان نثر صوفیه با تکیه بر مقالات شمس تبریزی. همراه با حسین علیزاده، زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی، بهار و تابستان 1395
 • ازدواج مقدس. پژوهشنامه ادب حماسی، پاییز و زمستان 1393
 • قیام بهرام چوبین در شاهنامه فردوسی. همراه با اشرف عبدالاحدی، تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)، زمستان 1392
 • بررسى پدیده‌هاى اسطوره‌اى در بهمن نامه. تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)، بهار 1392
 • زال شخصیتی جادوگر یا فرهمند. همراه با صدف رضاییان تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)، تابستان 1392
 • بررسی طنز در آثار علی‌اکبر دهخدا. تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)، تابستان 1392
 • آز و نیاز در شاهنامه و آیین مزدیسنا، همراه با سالا عجلی، تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)، زمستان 1391
 • یگانگی و دوگانگی در شاهنامه و آیین مزدیسنا. همراه با سارا عجلی، تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)، تابستان 1391

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید