کاوه لاجوردی

مترجم و پژوهشگر فلسفه و منطق

سوابق تحصیلی

 • دکتری فلسفه، دانشگاه تورنتو
 • کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه تهران
 • کارشناسی ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

 • نقش گواهی در معرفت‌شناسی اخلاق. پنجمین همایش نظام اخلاقی مولانا: غواص بحار، مؤسسه سروش مولانا، 1395
 • جواز اخلاقی: درست و نادرست. چهارمین همایش مهر مولانا: روز دوم، مؤسسه سروش مولانا، 1393

برخی آثار منتشر شده

 • جستاری در خصوص فاهمه‌ بشری. جان لاک؛ کاوه لاجوردی (مترجم)، نشر مرکز، ۱۳۹۹
 • محاوره‌ای در هویت شخصی و جاودانگی. جان پری؛ کاوه لاجوردی (مترجم)، نشر مرکز، ۱۳۹۶
 • ویتگنشتاین: قواعد، و زبانِ خصوصی. سول کریپکی؛ کاوه لاجوردی (مترجم)، نشر مرکز، ۱۳۹۶
 • کاوشی در خصوص فهم بشری. دیوید هیوم؛ کاوه لاجوردی (مترجم)، نشر مرکز، ۱۳۹۵
 • نام‌گذاری و ضرورت. سول کریپکی؛ کاوه لاجوردی (مترجم)، هرمس، ۱۳۸۱
 • نخستین درس توابع حقیقی. رالف پی. بوآس؛ کاوه لاجوردی (مترجم)، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۷

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید