مهدی کمپانی زارع

پژوهشگر حوزه عرفان

سخنرانی‌های آموزشی آزاد

 • زیست شادمانه به روایت مولانا. سومین همایش مولانا، رسول آفتاب، مؤسسه سروش مولانا، 1394
 • ملاحظاتی چند در نسبت اخلاق و عرفان و چیستی اخلاق عرفانی. دومین همایش مهر مولانا، روز دوم، مؤسسه سروش مولانا، 1391

برخی آثار منتشر شده

کتاب

 • مولانا و معنای زندگی. نگاه معاصر، 1399
 • خدا به روایت مولانا. نگاه معاصر، 1395
 • حیات فکری غزالی. نگاه معاصر، ۱۳۹۱
 • ابلیس، عاشق یا فاسق؟ نگاه معاصر، ۱۳۹۰
 • مولانا و مسائل وجودی انسان. نگاه معاصر، ۱۳۹۰
 • مرگ اندیشی از گیل گمش تا کامو. نگاه معاصر، ۱۳۹۰
 • حیات معنوی مولوی، نگاه معاصر. ۱۳۹۰.گنابادی و تفسیر بیان السعاده، خانه کتاب، ۱۳۹۰
 • شیخ طوسی و تفسیر تبیان. خانه کتاب، ۱۳۸۹
 • کتابشناسی توصیفی فلسفه دین و کلام جدید. نشر طه، ۱۳۸۶

مقاله

 • تعظیم سنت در آینه تخفیف تجدد. کتاب ماه فلسفه، اردیبهشت 1389
 • گزارش مؤلف: هستی در آیینه نیستی: درآمدی بر دیدگاه مرگ‌اندیشی نزد هایدگر و کاربرد آن در هستی‌شناسی وی. کتاب ماه فلسفه، اسفند 1389
 • نگاهی کوتاه به زندگی و آثار تیتوس بورکهارت. کتاب ماه فلسفه، اردیبهشت 1389
 • پژوهشی شتابزده در باب کرامات و خوارق: تأملاتی انتقادی در باب کتاب حدیث کرامت. کتاب ماه فلسفه، آذر 1389
 • عبدالجواد فلاطوری و آسیب‌شناسی فلسفه. به همراه طاهره غلامی شیری، کتاب ماه فلسفه، فروردین 1388
 • بررسی کتاب در جست‌و‌جوی کبریت احمر. کتاب ماه دین، آبان 1388
 • ابن سینا و تمثیل عرفانی. کتاب ماه فلسفه، خرداد 1388
 • نقد و بررسی کتاب آفرینش از منظر عرفان. کتاب ماه فلسفه، شهریور 1388
 • نیم‌نگاهی به رسائل فلسفی فارابی. کتاب ماه فلسفه، دی 1388
 • ترجمه‌ای نه در خور از شرح قیصری بر فصوص. کتاب ماه فلسفه، آذر 1388
 • میرزا مهدی مدرس آشتیانی: بزرگ فیلسوف شرق. کتاب ماه فلسفه، اسفند 1387

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید