مهدی سالاری‌نسب

پژوهشگر ادبیات و فلسفه

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

  • جنگ ناگزیر، ریشه‌های قرآنی و چاره‌های عرفانی. هشتمین همایش مهر مولانا، مؤسسه سروش مولانا، دی 1397

برخی آثار منتشر شده

کتاب

  • در شناخت مثنوی معنوی. فرهنگ معاصر، 1399
  • کتاب شمس تبریز: جلد اول، طرحی از منظومه‌ی حکمی و هنری شمس تبریزی. نشر نی، ۱۳۹۷
  • کتاب شمس تبریز: جلد دوم، اشعار منثور، شعرواره‌ها و گزین‌گویه‌های مقالات شمس. نشر نی، ۱۳۹۷
  • رنجنامه، رساله‌ای در رنج بشر: پژوهشی فلسفی، اسطوره‌ای و الهیاتی در علل گریزناپذیر رنج بشری. انتشارات نیلوفر، ۱۳۹۶
  • حیات در کلمات: نگاهی به سلوک روحی و میراث معنوی و هنری مولانا از دریچه‌ی برخی کلمات. انتشارات نگاه معاصر، ۱۳۹۶

مقاله

  • نقد و بررسی: مثنوی رحیق التحقیق مبارک شاه مرورودی و بازتاب آن در مثنوی معنوی و مقالات شمس. نامه فرهنگستان، بهار 1397
  • ترکیب مهجور مرد مردانه، یادداشتی بر مقالۀ «نگاهی به فرهنگ پسوند در زبان فارسی». نامه فرهنگستان، 1397
  • مجملات مقالات شمس و اهمیت آثار سلطان ولد در تبیین آن‌ها. مطالعات آسیای صغیر، پاییز و زمستان 1397
  • نگاهی به فرهنگ پسوند در زبان فارسی و پیشنهاد مداخلی از مقالات شمس. ویژه‌نامه فرهنگستان، 1396

محصولات فرهنگی مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد

این مطلب را به اشتراک بگذارید