مهدی سالاری‌نسب

پژوهشگر ادبیات و فلسفه

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

  • جنگ ناگزیر، ریشه‌های قرآنی و چاره‌های عرفانی. هشتمین همایش مهر مولانا، مؤسسه سروش مولانا، دی 1397

برخی آثار منتشر شده

کتاب

  • در شناخت مثنوی معنوی. فرهنگ معاصر، 1399
  • کتاب شمس تبریز: جلد اول، طرحی از منظومه‌ی حکمی و هنری شمس تبریزی. نشر نی، ۱۳۹۷
  • کتاب شمس تبریز: جلد دوم، اشعار منثور، شعرواره‌ها و گزین‌گویه‌های مقالات شمس. نشر نی، ۱۳۹۷
  • رنجنامه، رساله‌ای در رنج بشر: پژوهشی فلسفی، اسطوره‌ای و الهیاتی در علل گریزناپذیر رنج بشری. انتشارات نیلوفر، ۱۳۹۶
  • حیات در کلمات: نگاهی به سلوک روحی و میراث معنوی و هنری مولانا از دریچه‌ی برخی کلمات. انتشارات نگاه معاصر، ۱۳۹۶

مقاله

  • نقد و بررسی: مثنوی رحیق التحقیق مبارک شاه مرورودی و بازتاب آن در مثنوی معنوی و مقالات شمس. نامه فرهنگستان، بهار 1397
  • ترکیب مهجور مرد مردانه، یادداشتی بر مقالۀ «نگاهی به فرهنگ پسوند در زبان فارسی». نامه فرهنگستان، 1397
  • مجملات مقالات شمس و اهمیت آثار سلطان ولد در تبیین آن‌ها. مطالعات آسیای صغیر، پاییز و زمستان 1397
  • نگاهی به فرهنگ پسوند در زبان فارسی و پیشنهاد مداخلی از مقالات شمس. ویژه‌نامه فرهنگستان، 1396

محصولات فرهنگی مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Generic filters
نوع محتوای جستجو
محصولات فرهنگی
نوشته‌های جهان مولانا
اساتید
اخبار