منصور معتمدی

دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق تحصیلی

 • دکتری ادیان و عرفان تطبیقی از دانشگاه تهران

برخی آثار منتشر شده

مقاله

 • رابطه «عبد و ربّ» به مثابه یک راهکار تربیت اخلاقی. آموزه‌های قرآنی، بهار و تابستان 1399
 • بازتاب برابری خواهی جنسیتی در ترجمه کتاب مقدس. پژوهشنامه زنان، زمستان 1398
 • عرفان زنانه: زبان عرفانی در احوال زنان صوفی و قدیسه‌های مسیحی. مطالعات عرفانی، پاییز و زمستان 1398
 • خالد بن یزید: نخستین کیمیاگر در تمدن اسلامی. به همراه جهان‌آرا شجاع‌نیا. تاریخ و فرهنگ، پاییز و زمستان 1393
 • نگاهی به ردیه نویسی بر مسیحیت در حوزه آذربایجان. به همراه حسن امینی‌فر. الهیات تطبیقی، پاییز و زمستان 1393
 • نگرشی تحلیلی و انتقادی به مفهوم لوگوس از یونان باستان تا آباء کلیسا. به همراه ولی عبدی. فلسفه و کلام، بهار و تابستان 1392
 • بررسی مقایسه‌ای لوگوس مسیحیت با کلمه در قرآن. به همراه ولی عبدی. علوم قرآن و حدیث، بهار و تابستان 1391
 • طرحی برای بررسی خاستگاه‌ها و ریشه‌های فتوت در ایران. به همراه فرزانه باخدا. تاریخ و فرهنگ، بهار و تابستان 1390
 • نقد و بررسی: واژه های نادر و ویژگی های دستوری یک متن فارسیِ یهودی. نامه فرهنگستان، پاییز 1390
 • بررسی لوگوس/کلمه در مجادله های کلامی مسیحیان و مسلمانان در سده های نخستین قمری. به همراه ولی عبدی. ادیان و عرفان، بهار و تابستان 1389
 • مقایسه لوگوس مسیحیت با انسان کامل در نزد ابن عربی. به همراه ولی عبدی. مطالعات عرفانی، بهار و تابستان 1389
 • حکایات زاهدان و صوفیان در هزار و یک شب. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 1387
 • کارنامه سه دهه ترجمه کتب ادیان در ایران پس از انقلاب اسلامی. کتاب ماه دین، اسفند 1387
 • آیا «تثبیت دلائل النبوة» عبدالجبار را می توان منبعی جدید برای تاریخ مسیحیت دانست؟ جبرییل سعید رینولدز با ترجمۀ منصور معتمدی. معارف، 1382
 • بررسی «خدمات متقابل ایران و اسلام» از چند دیدگاه. نشر دانش، تابستان 1382
 • انجیل توماس به روایت کشفیات نجع حمادی. هفت آسمان، 1378
 • دین یهود و تصوف. نامه فرهنگ، بهار 1377
 • آیا ابو حامد غزالی حکومتی تشکیل داد! آیینه پژوهش، 1376

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Generic filters
نوع محتوای جستجو
محصولات فرهنگی
نوشته‌های جهان مولانا
اساتید
اخبار