منصور معتمدی

دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق تحصیلی

 • دکتری ادیان و عرفان تطبیقی از دانشگاه تهران

برخی آثار منتشر شده

مقاله

 • رابطه «عبد و ربّ» به مثابه یک راهکار تربیت اخلاقی. آموزه‌های قرآنی، بهار و تابستان 1399
 • بازتاب برابری خواهی جنسیتی در ترجمه کتاب مقدس. پژوهشنامه زنان، زمستان 1398
 • عرفان زنانه: زبان عرفانی در احوال زنان صوفی و قدیسه‌های مسیحی. مطالعات عرفانی، پاییز و زمستان 1398
 • خالد بن یزید: نخستین کیمیاگر در تمدن اسلامی. به همراه جهان‌آرا شجاع‌نیا. تاریخ و فرهنگ، پاییز و زمستان 1393
 • نگاهی به ردیه نویسی بر مسیحیت در حوزه آذربایجان. به همراه حسن امینی‌فر. الهیات تطبیقی، پاییز و زمستان 1393
 • نگرشی تحلیلی و انتقادی به مفهوم لوگوس از یونان باستان تا آباء کلیسا. به همراه ولی عبدی. فلسفه و کلام، بهار و تابستان 1392
 • بررسی مقایسه‌ای لوگوس مسیحیت با کلمه در قرآن. به همراه ولی عبدی. علوم قرآن و حدیث، بهار و تابستان 1391
 • طرحی برای بررسی خاستگاه‌ها و ریشه‌های فتوت در ایران. به همراه فرزانه باخدا. تاریخ و فرهنگ، بهار و تابستان 1390
 • نقد و بررسی: واژه های نادر و ویژگی های دستوری یک متن فارسیِ یهودی. نامه فرهنگستان، پاییز 1390
 • بررسی لوگوس/کلمه در مجادله های کلامی مسیحیان و مسلمانان در سده های نخستین قمری. به همراه ولی عبدی. ادیان و عرفان، بهار و تابستان 1389
 • مقایسه لوگوس مسیحیت با انسان کامل در نزد ابن عربی. به همراه ولی عبدی. مطالعات عرفانی، بهار و تابستان 1389
 • حکایات زاهدان و صوفیان در هزار و یک شب. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 1387
 • کارنامه سه دهه ترجمه کتب ادیان در ایران پس از انقلاب اسلامی. کتاب ماه دین، اسفند 1387
 • آیا «تثبیت دلائل النبوة» عبدالجبار را می توان منبعی جدید برای تاریخ مسیحیت دانست؟ جبرییل سعید رینولدز با ترجمۀ منصور معتمدی. معارف، 1382
 • بررسی «خدمات متقابل ایران و اسلام» از چند دیدگاه. نشر دانش، تابستان 1382
 • انجیل توماس به روایت کشفیات نجع حمادی. هفت آسمان، 1378
 • دین یهود و تصوف. نامه فرهنگ، بهار 1377
 • آیا ابو حامد غزالی حکومتی تشکیل داد! آیینه پژوهش، 1376

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید