میلاد نوری

میلاد نوری، مدرس و پژوهش­گر فلسفه

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

  • نقش مثبت یا منفی عشق در اخلاقی زیستن. هفتمین همایش نظام اخلاقی مولانا، مؤسسه سروش مولانا، فروردین 1398

برخی آثار منتشر شده

  • جمال نادیده و سخن ناشنیده، ماهنامه مدیریت ارتباطات، مهر 1399
  • روایت حقیقت: جستار در باب نسبت آگاهی و واقعیت، مدیریت ارتباطات، بهمن 1399
  • تنها فیلسوف است که به زندگانی اندیشیده. ماهنامه مدیریت ارتباطات، آبان 1398
  • سحر سخن حافظ. ماهنامه مدیریت ارتباطات، مهر 1398
  • مقابل آیینه‌ها: بازخوانی رابطه ذهن و عین در فلسفه و عرفان اسلامی. ماهنامه مدیریت ارتباطات، شهریور 1398
  • تحلیلی معرفتی از بساطت و غیریت وجود. همراه با روح‌اله عالمی، فلسفه، پاییز و زمستان 1394

محصولات فرهنگی مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد

این مطلب را به اشتراک بگذارید