محمد کاظم اورون

دکتر احمد کاظم اورون، معاون دانشکده زبان و ادبیات شرقی دانشگاه سلجوق قونیه است.

محصولات فرهنگی مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد

این مطلب را به اشتراک بگذارید