محمد افشین وفایی

عضو هیئت علمی دانشگاه

سوابق تحصیلی

 • دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

 • زبانِ قدرت در زندگی‌نامه‌های مولانا. همایش اولین رستخیز ناگهان، مؤسسه سروش مولانا، آبان 1390

برخی آثار منتشر شده

 • احوال و اشعار حافظ شیرازی در هندوستان. سخن، 1398
 • تصحیح ابیاتی از داستان فرود سیاوخش در شاهنامه. همراه با پژمان فیروز بخش، کهن‌نامه ادب پارسی، 1399
 • زبان ابزار قدرت در روزنامه‌های دربار دورۀ قاجار: با مطالعه موردی روزنامۀ دولت علیّۀ ایران. همراه با علی غلامی، ادب فارسی دانشگاه تهران، 1397
 • سفینه، مجموعه جنگ. همراه با جواد بشری، مجله زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی، 1397
 • در حاشیه ایرانشناسی هشت. بخارا، 1397
 • آگاهی تازه‌ای از رابطۀ حکیم عمر خیام  امام محمد غزالی. پژوهش‌های ایران‌شناسی دانشگاه تهران، 1397
 • در حاشیه ایرانشناسی هفت. بخارا، 1397
 • سالشمار زندگی و فهرست تألیفات منتشر نشدۀ جامع حکمت و ادب مشرق و مغرب محمدعلی فروغی. بخارا، 1396
 • یادداشتی دربارۀ مقدمۀ محمدعلی موحد بر تصحیح جدید مثنوی. همراه با پژمان فیروزبخش، مطالعات آسیای صغیر، 1396
 • انیس‌الخلوة و جلیس‌السلوة. همراه با ارحام مرادی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1390
 • خلاصة المناقب: زندگی‌نامه مولانا. مقدمه، تصحیح و تعلیقات، همراه با ارحام مرادی، سخن، 1390
 • صدشعر از این صد سال. مقدمه، انتخاب و معرفی، سخن، 1386 (چاپ چهارم: 1388)
 • نامه‌های ژنو از سیدمحمدعلی جمال‌زاده. همراه با ایرج افشار و شهریار شاهین‌دژی، سخن، 1388
 • رساله سپهسالار در مناقب حضرت خداوندگار: قدیمی‌ترین زندگی‌نامه مولانا. مقدمه، تصحیح و تعلیقات، سخن، 1385 (تجدید چاپ: 1387)

مقاله

 • خرد را به خاک تو باید نوشت: در سوگ ایرج افشار. بخارا، ش 81، خرداد و تیر 1390
 • نامه‌نگاری: نامه‌های خاموشان. مهرنامه، سال 2، ش 11، اردیبهشت 1390
 • بخشی از خاطرات مهدی آذر یزدی: مرد زندگی نشدم. تجربه، شماره پیاپی 77، تیر 1390
 • جمال‌زاده و جایزه ادبی نوبل. تجربه، شماره پیاپی 79، شهریور 1390
 • مروری بر زندگی علمی مجتبی مینوی. بخارا، ش 80، فروردین و اردیبهشت 1390
 • مرگ بر مرگ: در سوگ استاد علی‌محمد حق‌شناس. بخارا، ش 75، 1389
 • پژوهش‌های تکراری نتیجه غفلت از پیشینه تحقیق. فصلنامه علمی-پژوهشی نقد ادبی. دانشگاه تربیت مدرس، سال 3، ش 9، بهار 1389
 • متن‌شناسی و جنگ‌پژوهی: بررسی سفینة‌الخلوه و جلیس‌السولة. همراه با ارحام مرادی، نامه بهارستان، سال یازدهم، 1389
 • مخاطب‌شناسی حافظ در سده‌های هشتم و نهم هجری بر اساس رویکرد تاریخ ادبی هرمنوتیک. همراه با دکتر محمود فتوحی، فصلنامه نقد ادبی، سال 2، ش 6، 1388
 • نسخه‌ای کهن از رساله سپهسالار در قونیه. گزارش میراث، دوره 2، سال 3، ش 33، 1388
 • دریغا دریغ: یادی از استاد خسرو فرشیدورد. بخارا، ش 74، بهمن و اسفند 1388
 • بخش نو‌یافته‌ای از اقوال مولانا. مجله تخصصی دانشكدۀ ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، ش 1، سال 41، بهار 1387
 • تحليل انتقادی زندگی­نامه­‌های مولوی. همراه با دکتر محمود فتوحی، مجلۀ تخصصی دانشكدۀ ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، ش 3، سال 41، پاییز 1387
 • فریبکاری ایدوئولوژیک با نظیره‌سازی کرامت‌ها در زندگی‌نامه‌های مولوی. مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان، ش 5، 1386

نقد کتاب

 • جعبه آینه کتاب (5): معرفی و نقد 4 کتاب تازه. بخارا، ش 83، مهر – آبان 1390
 • جعبه آینه کتاب (4): معرفی و نقد 6 کتاب تازه. بخارا، ش 82، مرداد – شهریور 1390
 • جعبه آینه کتاب (3): معرفی و نقد 7 کتاب تازه. بخارا، ش 77، مهر – دی 1389
 • جعبه آینه کتاب (2): معرفی و نقد 7 کتاب تازه. بخارا، ش 76، مرداد – شهریور 1389
 • جعبه آینه کتاب (1): معرفی و نقد 8 کتاب تازه. بخارا، ش 75، فروردین – تیر 1389
 • تأملی بر چاپ تازه‌ای از سیرالملوک. جهان کتاب، سال 12، ش 7 و 8، 1386

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید