محی‌الدین قنبری

استادیار گروه عرفان، دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق تحصیلی

  • دکتری تصوف و عرفان، 1387
  • کارشناسی ارشد عرفان اسلامی، 1383
  • کارشناسی الهیات، ادیان و عرفان، 1381

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

  • دم زدن بی گفت و صوت. یازدهمین همایش مهر مولانا، مؤسسه سروش مولانا، مهر 1400

برخی آثار منتشر شده

  • نقدی بر کتاب عرفان و فلسفه. همراه با صبا فدوی، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، مهر 1397
  • ظهیرالدوله: نوسازی تصوف با اغراض تجدد در انجمن اخوت. همراه با صبا فدوی، مطالعات تاریخ فرهنگی، تابستان 1395
  • نشان اهل بصیرت، کیمیای اهل معرفت. همراه با سیدحمیدرضا میرعظیمی، پاییز 1388
  • رنجوری عشق مجازی در معنویت گرایی انسان محور. کتاب نقد، زمستان 1386

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید