محسن جوادی

پژوهشگر فلسفه اخلاق و رئیس دانشگاه تربیت مدرس قم

سوابق تحصيلی

 • دکتری تخصصی فلسفه: حکمت متعالیه، دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1378
 • کارشناسی ارشد الهیات، فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه قم، 1372

سوابق علمی – آموزشی

 • فرصت مطالعاتی هیئت علمی در دانشگاه وارویک
 • فرصت مطالعاتی: دانشجوی دکتری در دانشگاه منچستر
 • معاون پژوهشی دانشگاه قم
 • سردبیر فصلنامه پژوهش­های فلسفی
 • مدیر گروه فلسفه اخلاق
 • سردبیر فصلنامه پژوهش­های فلسفی
 • دبیر علمی جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

سخنرانی‌های آموزشی آزاد

 • اخلاق دینی، مکان و امکان آن. دومین همایش مهر مولانا، مؤسسه سروش مولانا، 1391
 • الزام اخلاق: باید و نباید، چهارمین همایش مهر مولانا، مؤسسه سروش مولانا، 1393

برخی آثار منتشر شده

کتاب

 • آشنایی با متون اخلاق اسلامی. محسن جوادی، دانشگاه پیام نور
 • معارف اسلامی (2). محسن جوادی، علیرضا امینی، دفتر نشر معارف
 • جستارهایی در اخلاق کاربردی. گروه مؤلفان، دانشگاه قم
 • گفتارهایی در نظریه اعتباریات و نظریه اجتماعی. محسن جوادی، حسین هوشنگی، دانشگاه امام صادق
 • درآمدی بر خداشناسی فلسفی
 • نظریه ایمان
 • مساله باید و هست

مقاله

 • آیات الهی فراخوانی به تعقل یا ایمان. محسن جوادی، نقد و نظر
 • جاودانگی اصول اخلاقی و نظریه اعتبارات. محسن جوادی، معرفت
 • سرشت اخلاقی دین. محسن جوادی، نقد و نظر
 • آنالوژی: دیدگاه آکویناس در معناشناسی اوصاف الهی. محسن جوادی، معرفت
 • ضرورت علی در فلسفه تحلیلی و حکمت متعالیه. محسن جوادی
 • سعادت، قبسات. محسن جوادی
 • ایمان­گرایی ویتگنشتاینی. محسن جوادی، قبسات
 • معرفت­شناسی اصلاح شده. محسن جوادی، پژوهش­های فلسفی-کلامی
 • تحلیل و نقد نظریه سعادت فارابی. محسن جوادی، نامه مفید
 • برهان جهان شناختی. محسن جوادی، مجله مطالعات و پژوهش­های دانشکده ادبیات اصفهان
 • نظریه ملاصدرا درباره عقل عملی. محسن جوادی، خردنامه صدرا
 • شهود عرفانی و ارزش معرفت شناختی آن. محسن جوادی، علیرضا معظمی، فصلنامه اندیشه دینی
 • نظریه اخلاقی قاضی عبدالجبار معتزلی. محسن جوادی، پژوهش­های فلسفی- کلامی
 • بررسی و نقد ارتباط بداهت باور دو عنوان وضوح و یقین. محسن جوادی، سیداحمد غفاری، نامه حکمت
 • نقد برهان راچلز در تعارض وحی و پرستش و عمل اخلاقی. محسن جوادی، فاطمه موسوی، اندیشه نوین دینی
 • بررسی و نقد دیدگاه ابن رشد در چگونگی ضرورت نبوت. محسن جوادی، نادر شکراللهی، پژوهش­های فلسفی- کلامی
 • متشابهات قرآنی به مثابه عامل هرمنوتیکی. محسن جوادی، میثم اکبرزاده، انجمن معارف اسلامی
 • وابستگی وجودی اخلاق به دین از نظر ابن­سینا. محسن جوادی، اخلاق
 • علم دینی در دیدگاه پلانتینگا. محسن جوادی، روش­شناسی علوم اسلامی
 • انسان محوری دراخلاق زیست محیطی با تاکید بر نگرش اسلامی. محسن جوادی، مقالات و بررسی­ها
 • وجود ذهنی از دیدگاه ملاصدرا. محسن جوادی، توکل کوهی، حکمت صدرائی
 • برهان صدیقین سینوی و عدم ابتناء بر بطلان تسلسل. محسن جوادی، زهرا جلالی حکمت سینوی
 • گزارش و ارزیابی نسبت عاطفه و شناخت از دیدگاه مارتا نوسبام. محسن جوادی، میر شمسی
 • بررسی و نقد نظریه حسن و قبح شرعی امام­­الحرمین جوینی. محسن جوادی، امیر قربانی. فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز
 • معناشناسی و حسن و قبح از دیدگاه عالمان مسلمان. محسن جوادی، قباد محمدی، آیینه معرفت
 • Moral Epistemology in Muslim Ethics. فصلنامه اندیشه دینی
 • Javadi, Mohsen. Spiritual medicine in the Muslim world with special emphasis on razis book”, Proceedings of Exact Sciences , 2008
 • Javadi, Mohsen. “The autonomy of moral agent in Kant’s ethics and its rejection in contemporary Islamic literature”, Proceedings of Kant in Asia the unity of human personhood , 2009
 • Javadi, Mohsen. “Towards a More Ethical Science: Science Restricted by the Condition of Human Good”, Proceedings of Science, Ethics, and Appropriate Uses of Technology, 2009
 • Javadi, Mohsen. “Monastic interreligious dialogue”, Proceedings of dialogue interreligeux monastque , 2011
 • Javadi, Mohsen. “Islamic ethics in inter-religious dialogue, education politics”, Proceedings of contemporary Islamic ethics, 2012

محصولات فرهنگی مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد

این مطلب را به اشتراک بگذارید