محسن جوادی

پژوهشگر فلسفه اخلاق و رئیس دانشگاه تربیت مدرس قم

سوابق تحصيلی

 • دکتری تخصصی فلسفه: حکمت متعالیه، دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1378
 • کارشناسی ارشد الهیات، فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه قم، 1372

سوابق علمی – آموزشی

 • فرصت مطالعاتی هیئت علمی در دانشگاه وارویک
 • فرصت مطالعاتی: دانشجوی دکتری در دانشگاه منچستر
 • معاون پژوهشی دانشگاه قم
 • سردبیر فصلنامه پژوهش­های فلسفی
 • مدیر گروه فلسفه اخلاق
 • سردبیر فصلنامه پژوهش­های فلسفی
 • دبیر علمی جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

سخنرانی‌های آموزشی آزاد

 • اخلاق دینی، مکان و امکان آن. دومین همایش مهر مولانا، مؤسسه سروش مولانا، 1391
 • الزام اخلاق: باید و نباید، چهارمین همایش مهر مولانا، مؤسسه سروش مولانا، 1393

برخی آثار منتشر شده

کتاب

 • آشنایی با متون اخلاق اسلامی. محسن جوادی، دانشگاه پیام نور
 • معارف اسلامی (2). محسن جوادی، علیرضا امینی، دفتر نشر معارف
 • جستارهایی در اخلاق کاربردی. گروه مؤلفان، دانشگاه قم
 • گفتارهایی در نظریه اعتباریات و نظریه اجتماعی. محسن جوادی، حسین هوشنگی، دانشگاه امام صادق
 • درآمدی بر خداشناسی فلسفی
 • نظریه ایمان
 • مساله باید و هست

مقاله

 • آیات الهی فراخوانی به تعقل یا ایمان. محسن جوادی، نقد و نظر
 • جاودانگی اصول اخلاقی و نظریه اعتبارات. محسن جوادی، معرفت
 • سرشت اخلاقی دین. محسن جوادی، نقد و نظر
 • آنالوژی: دیدگاه آکویناس در معناشناسی اوصاف الهی. محسن جوادی، معرفت
 • ضرورت علی در فلسفه تحلیلی و حکمت متعالیه. محسن جوادی
 • سعادت، قبسات. محسن جوادی
 • ایمان­گرایی ویتگنشتاینی. محسن جوادی، قبسات
 • معرفت­شناسی اصلاح شده. محسن جوادی، پژوهش­های فلسفی-کلامی
 • تحلیل و نقد نظریه سعادت فارابی. محسن جوادی، نامه مفید
 • برهان جهان شناختی. محسن جوادی، مجله مطالعات و پژوهش­های دانشکده ادبیات اصفهان
 • نظریه ملاصدرا درباره عقل عملی. محسن جوادی، خردنامه صدرا
 • شهود عرفانی و ارزش معرفت شناختی آن. محسن جوادی، علیرضا معظمی، فصلنامه اندیشه دینی
 • نظریه اخلاقی قاضی عبدالجبار معتزلی. محسن جوادی، پژوهش­های فلسفی- کلامی
 • بررسی و نقد ارتباط بداهت باور دو عنوان وضوح و یقین. محسن جوادی، سیداحمد غفاری، نامه حکمت
 • نقد برهان راچلز در تعارض وحی و پرستش و عمل اخلاقی. محسن جوادی، فاطمه موسوی، اندیشه نوین دینی
 • بررسی و نقد دیدگاه ابن رشد در چگونگی ضرورت نبوت. محسن جوادی، نادر شکراللهی، پژوهش­های فلسفی- کلامی
 • متشابهات قرآنی به مثابه عامل هرمنوتیکی. محسن جوادی، میثم اکبرزاده، انجمن معارف اسلامی
 • وابستگی وجودی اخلاق به دین از نظر ابن­سینا. محسن جوادی، اخلاق
 • علم دینی در دیدگاه پلانتینگا. محسن جوادی، روش­شناسی علوم اسلامی
 • انسان محوری دراخلاق زیست محیطی با تاکید بر نگرش اسلامی. محسن جوادی، مقالات و بررسی­ها
 • وجود ذهنی از دیدگاه ملاصدرا. محسن جوادی، توکل کوهی، حکمت صدرائی
 • برهان صدیقین سینوی و عدم ابتناء بر بطلان تسلسل. محسن جوادی، زهرا جلالی حکمت سینوی
 • گزارش و ارزیابی نسبت عاطفه و شناخت از دیدگاه مارتا نوسبام. محسن جوادی، میر شمسی
 • بررسی و نقد نظریه حسن و قبح شرعی امام­­الحرمین جوینی. محسن جوادی، امیر قربانی. فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز
 • معناشناسی و حسن و قبح از دیدگاه عالمان مسلمان. محسن جوادی، قباد محمدی، آیینه معرفت
 • Moral Epistemology in Muslim Ethics. فصلنامه اندیشه دینی
 • Javadi, Mohsen. Spiritual medicine in the Muslim world with special emphasis on razis book”, Proceedings of Exact Sciences , 2008
 • Javadi, Mohsen. “The autonomy of moral agent in Kant’s ethics and its rejection in contemporary Islamic literature”, Proceedings of Kant in Asia the unity of human personhood , 2009
 • Javadi, Mohsen. “Towards a More Ethical Science: Science Restricted by the Condition of Human Good”, Proceedings of Science, Ethics, and Appropriate Uses of Technology, 2009
 • Javadi, Mohsen. “Monastic interreligious dialogue”, Proceedings of dialogue interreligeux monastque , 2011
 • Javadi, Mohsen. “Islamic ethics in inter-religious dialogue, education politics”, Proceedings of contemporary Islamic ethics, 2012

محصولات فرهنگی مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Generic filters
نوع محتوای جستجو
محصولات فرهنگی
نوشته‌های جهان مولانا
اساتید
اخبار