رحیم نوبهار

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

سوابق تحصیلی

 • دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1387
 • کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه مفید، 1379
 • کارشناسی حقوق، دانشگاه مفید، 1374

سخرانی‌های آزاد آموزشی

 • جلوه‌های عشق و محبت در دعای ابوحمزه ثمالی. همایش نهمین روز نیایش، مؤسسه سروش مولانا، اردیبهشت 1400

برخی آثار منتشر شده

کتاب

 • برابری دیه زن و مرد در آموزه‌های اسلامی. طرح نو، 1400
 • عام برات. سوره مهر، 1399
 • مدارا در ادیان ایران زمین. روزنه، 1399
 • افق‌های نوین حقوق کیفری: نکوداشت نامه استاد حسین آقایی‌نیا. تهران، 1398
 • دایرةالمعارف علوم جنایی؛ کتاب چهارم: درآمدی بر ارزیابی سیاست جنایی، میزان، 1398
 • فقه و تدبیر. مرکز تنظیم و نشر آثار آیت الله موسوی اردبیلی، 1396
 • حج اندیشه هم‌افزایی فقه و حقوق در تحقق عدالت و تعالی انسان: بن‌مایه‌های اندیشه شهروندی در میثاق مدینه، 1396
 • مردی از تبار خرد و فضیلت: فرض برائت چشم‌اندازی اسلامی. فرهنگستان علوم، 1396
 • حقوق جهانگردان غیرمسلمان در کشورهای اسلامی. تهران، 1395
 • اصول فقه: مباحث الفاظ و قواعد تفسیر متن. بنیاد حقوقی میزان، 1395
 • دایرة‌المعارف علوم جنایی: بازخوانی انتقادی نهاد ضمان عاقله در پرتو اصل شخصی بودن مجازاتها. میزان، 1395

مقاله

 • جایگاه رویکرد تجربی به کیفر در نظام حقوق کیفری ایران. پژوهش‌های حقوق و جزا و جرم‌شناسی، 1400
 • مبانی پدرسالاری قانونی با نگاهی به نقش آن در جرم انگاری. مطالعات حقوقی، 1400
 • رویکرد تجربی به مجازات: چشم‌اندازی اسلامی. مطالعات حقوقی معاصر، 1399
 • تحول پارادایم تنبیه به تنظیم در پرتو نظریه تنظیم‌گری پاسخگو. همراه با ا. شاه‌بیگی، مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، 1399
 • چالش‌های جرم‌زدایی و راه‌های برون رفت از آن. همراه با م. غفاری، پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی، 1399
 • بازاندیشی نظریه فقهی پلیدی ذاتی انسان زاده شده از رابط نامشروع. همراه با س. حسینی، کاوشی نو در فقه، 1398
 • نقد فتوای مشهور فقهای امامیه درباره ارث کودکان متولد از رابطه نامشروع. همراه با س. حسینی، دیدگاه‌ حقوق قضایی، 1398
 • از حفظ حکومت تا حفظ نظام. پژوهش حقوق عمومی، 1398
 • مکان‌یابی مقررات کیفری در فقه و پیامدهای روش‌شناختی آن. مجله تحقیقاتی حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، 1398

محصولات فرهنگی مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد

این مطلب را به اشتراک بگذارید