سیدمحمدرضا بهشتی

فیلسوف و دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تهران

سوابق تحصیلی

 • دکتری فلسفه، دانشگاه هامبورگ، آلمان
 • کارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه تهران
 • کارشناسی فلسفه، دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه فلسفه دانشگاه تهران
 • عضو پیوسته فرهنگستان هنر
 • مدیر گروه فلسفه فرهنگستان هنر
 • مدیر مؤسسه مطالعاتی خاورمیانه
 • مدیر مؤسسه پژوهشی فرهنگی نوارغنون
 • عضو هیئت امنای مؤسسه مطالعات اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
 • عضو هیئت امنای پژوهشگاه علوم انسانی
 • عضو هیئت امنای مؤسسه حکمت و فلسفه

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

 • همایش دومین رستخیز ناگهان، مؤسسه سروش مولانا، خرداد 1391

برخی آثار منتشر شده

کتاب

 • از هایدگر تا گادامر در مسیر هرمنویتیک. نی، 1399
 • فرهنگنامه تاریخی مفاهیم فلسفه؛ جلد سوم: اخلاق. انجمن حکمت و فلسفه، 1392
 • شرحی بر تمهیدات کانت. ماکس آبل؛ محمدرضا بهشتی، مرکز نشر دانشگاهی، 1376
 • انسان‌شناسی فلسفی. هانس دیرکس؛ محمدرضا بهشتی، هرمس، 1380
 • درس‌گفتارهای فلسفی. مؤسسه دانش و توسعۀ علوم انسانی، 1383

مقاله

 • نگاه و نقدی بر بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی. مطالعات فقه معاصر، 1396
 • نسبت الهیات سلبی با رویکردهای گوناگون درباره مفهوم خدا. فلسفه دین، 1390
 • متن: نقطه تلاقی هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی. همراه با زهرا داوری، نقد ادبی، 1388
 • حکم و قوه حکم در نظام استعلایی کانت. نامه مفید، 1386
 • هنر دینی و هنر در خدمت دین از منظر زیبایی‌شناسی و فلسفه هنر. نقدنامه هنر، 1385
 • فلسفه اجتماعی کاتولیک در قرن بیستم، دین و اقتضاد، 1385
 • سرآغازهای سوبژکتیویسم در فلسفه و هنر. فلسفه، 1385
 • مواجهه اخلاقی-فلسفی با طبیعت. خیال شرقی، 1384
 • تأثیرات فلسفه کلاسیک آمان و انقلاب فرانسه همراه با مجید ابوالقاسم‌زاده، بر یکدیگر. نامه مفید، 1383
 • حقیقت و پرسش. وکالت، 1382
 • فلسفه مسیحی. هفت آسمان، 1382
 • نقش فلسفه میان فرهنگی در گفت‌و‌گوی تمدن‌ها. پل فیروزه، 1380

محصولات فرهنگی مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد

این مطلب را به اشتراک بگذارید