سیدمحمدرضا بهشتی

فیلسوف و دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تهران

سوابق تحصیلی

 • دکتری فلسفه، دانشگاه هامبورگ، آلمان
 • کارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه تهران
 • کارشناسی فلسفه، دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه فلسفه دانشگاه تهران
 • عضو پیوسته فرهنگستان هنر
 • مدیر گروه فلسفه فرهنگستان هنر
 • مدیر مؤسسه مطالعاتی خاورمیانه
 • مدیر مؤسسه پژوهشی فرهنگی نوارغنون
 • عضو هیئت امنای مؤسسه مطالعات اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
 • عضو هیئت امنای پژوهشگاه علوم انسانی
 • عضو هیئت امنای مؤسسه حکمت و فلسفه

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

 • همایش دومین رستخیز ناگهان، مؤسسه سروش مولانا، خرداد 1391

برخی آثار منتشر شده

کتاب

 • از هایدگر تا گادامر در مسیر هرمنویتیک. نی، 1399
 • فرهنگنامه تاریخی مفاهیم فلسفه؛ جلد سوم: اخلاق. انجمن حکمت و فلسفه، 1392
 • شرحی بر تمهیدات کانت. ماکس آبل؛ محمدرضا بهشتی، مرکز نشر دانشگاهی، 1376
 • انسان‌شناسی فلسفی. هانس دیرکس؛ محمدرضا بهشتی، هرمس، 1380
 • درس‌گفتارهای فلسفی. مؤسسه دانش و توسعۀ علوم انسانی، 1383

مقاله

 • نگاه و نقدی بر بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی. مطالعات فقه معاصر، 1396
 • نسبت الهیات سلبی با رویکردهای گوناگون درباره مفهوم خدا. فلسفه دین، 1390
 • متن: نقطه تلاقی هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی. همراه با زهرا داوری، نقد ادبی، 1388
 • حکم و قوه حکم در نظام استعلایی کانت. نامه مفید، 1386
 • هنر دینی و هنر در خدمت دین از منظر زیبایی‌شناسی و فلسفه هنر. نقدنامه هنر، 1385
 • فلسفه اجتماعی کاتولیک در قرن بیستم، دین و اقتضاد، 1385
 • سرآغازهای سوبژکتیویسم در فلسفه و هنر. فلسفه، 1385
 • مواجهه اخلاقی-فلسفی با طبیعت. خیال شرقی، 1384
 • تأثیرات فلسفه کلاسیک آمان و انقلاب فرانسه همراه با مجید ابوالقاسم‌زاده، بر یکدیگر. نامه مفید، 1383
 • حقیقت و پرسش. وکالت، 1382
 • فلسفه مسیحی. هفت آسمان، 1382
 • نقش فلسفه میان فرهنگی در گفت‌و‌گوی تمدن‌ها. پل فیروزه، 1380

محصولات فرهنگی مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Generic filters
نوع محتوای جستجو
محصولات فرهنگی
نوشته‌های جهان مولانا
اساتید
اخبار