شهریار شاهین‌دژی

تحصیلات و دوره های تخصصی

 • دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی
 • دوره تربیت مشاور و رفتارشناسی با مدل جهانی DISC در دانشگاه تهران

فعالیت‌های عمومی آموزشی

 • سیری در عرفان و ادبیات فارسی بر پایه آثار بزرگان ادب فارسی
 • دوره تحلیل و خوانش رستم و سهراب و مقدمات شناخت اسطوره و حماسه در بنیاد موقوفات افشار
 • آشنایی تحلیل و خوانش خسرو و شیرین نظامی
 • دوره زندگی با حافظ
 • دوره زندگی با سعدی
 • دوره آشنایی با مولانا (شرح مثنویی و غزلیات)
 • نگاهی نو به ادبیات کهن شناخت آثار و افکار قله های ادب فارسی (فردوسی، نظامی سعدی، مولانا و حافظ)
 • شرح و تحلیل و خوانش کتاب انسان در جستجوی معنا اثر ویکتور

تأليفات تخصصى

 • شهریار شهر سنگستان (نقد و تحلیل اشعار مهدی اخوان ثالث) تهران: سخن،۱۳۸۷
 • نامه های ژنو (نامه های جمالزاده به ایرج افشار با همکار محمد افشین وفایی) تهران: سخن، ۱۳۸۸
 • نام آور ناشناخته (نقد و تحلیل اشعار ایرج میرزا) تهران:سخن، ۱۳۸۹
 • نامه های خاموشان (نامه های ناموران فرهنگی و ادبی به ایرج افشار با همکاری محمد افشین وفایی) تهران: سخن، ۱۳۹۰
 • بنگاله در قند پارسی (مجموعه مقالات تخصصی استاد فتح الله مجتبائی گفتارهایی در روابط فرهنگی ایران و هند) تهران:سخن،۱۳۹۲
 • سفينه بولونيا (تصحیح و مقدمه ای بر جنگ خطی مجموعه اشعاری از شاعران قرن ۶ و ۷ با همکاری ایرج افشار و محمد افشین وفایی) تهران:سخن،۱۳۹۳
 • قال و مقال عالمی (مجموعه جستارها و گفتارها از استاد فتح الله مجتبائی با همکاری مهران افشاری) تهران: سخن، ۱۳۹۵
 • شرح شکن زلف (بر حواشی دیوان حافظ) چاپ دوم با اصلاحات و اضافات تهران: سخن، ۱۴۰۱

مقالات تخصصى

 • تو بمان که جمله هستی به صفای تو بماند در روزنامه ایران در ویژه نامه بزرگداشت استاد شفیعی کدکنی (۱۸ مهر ۱۳۹۵)
 • نوشداروی :امید در بزرگداشت ۹۰ سالگی ه.الف.سایه در مجله هنر و موسیقی (ویژه نوروز ۱۳۹۷)
 • بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش به بهانه زادروز استاد هوشنگ ابتهاج ه.الف.سایه (۷ اسفند ۱۳۹۵)
 • شاعری که از نو باید شناخت در توضیح شخصیت و بزرگداشت ایرج میرزا (۲۳ اسفند ۱۳۹۷)
 • شعر کودتا یا کودتای شعر در بازبینی جهان بینی شاعران پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ (۲۵ مرداد ۱۳۹۵)
 • ایرج افشار به نادره کاران پیوست در رثا و درگذشت استاد ایرج افشار (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰)
 • ویراستار فنی مجموعه مقالات همایش بین المللی مولانا (۱۳۸۸)
 • سر ویراستار همایش بین المللی شاهنامه (۱۳۹۰)

محصولات فرهنگی مرتبط

این مطلب را به اشتراک بگذارید