شهریار شاهین‌دژی

تحصیلات و دوره های تخصصی

 • دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی
 • دوره تربیت مشاور و رفتارشناسی با مدل جهانی DISC در دانشگاه تهران

فعالیت‌های عمومی آموزشی

 • سیری در عرفان و ادبیات فارسی بر پایه آثار بزرگان ادب فارسی
 • دوره تحلیل و خوانش رستم و سهراب و مقدمات شناخت اسطوره و حماسه در بنیاد موقوفات افشار
 • آشنایی تحلیل و خوانش خسرو و شیرین نظامی
 • دوره زندگی با حافظ
 • دوره زندگی با سعدی
 • دوره آشنایی با مولانا (شرح مثنویی و غزلیات)
 • نگاهی نو به ادبیات کهن شناخت آثار و افکار قله های ادب فارسی (فردوسی، نظامی سعدی، مولانا و حافظ)
 • شرح و تحلیل و خوانش کتاب انسان در جستجوی معنا اثر ویکتور

تأليفات تخصصى

 • شهریار شهر سنگستان (نقد و تحلیل اشعار مهدی اخوان ثالث) تهران: سخن،۱۳۸۷
 • نامه های ژنو (نامه های جمالزاده به ایرج افشار با همکار محمد افشین وفایی) تهران: سخن، ۱۳۸۸
 • نام آور ناشناخته (نقد و تحلیل اشعار ایرج میرزا) تهران:سخن، ۱۳۸۹
 • نامه های خاموشان (نامه های ناموران فرهنگی و ادبی به ایرج افشار با همکاری محمد افشین وفایی) تهران: سخن، ۱۳۹۰
 • بنگاله در قند پارسی (مجموعه مقالات تخصصی استاد فتح الله مجتبائی گفتارهایی در روابط فرهنگی ایران و هند) تهران:سخن،۱۳۹۲
 • سفينه بولونيا (تصحیح و مقدمه ای بر جنگ خطی مجموعه اشعاری از شاعران قرن ۶ و ۷ با همکاری ایرج افشار و محمد افشین وفایی) تهران:سخن،۱۳۹۳
 • قال و مقال عالمی (مجموعه جستارها و گفتارها از استاد فتح الله مجتبائی با همکاری مهران افشاری) تهران: سخن، ۱۳۹۵
 • شرح شکن زلف (بر حواشی دیوان حافظ) چاپ دوم با اصلاحات و اضافات تهران: سخن، ۱۴۰۱

مقالات تخصصى

 • تو بمان که جمله هستی به صفای تو بماند در روزنامه ایران در ویژه نامه بزرگداشت استاد شفیعی کدکنی (۱۸ مهر ۱۳۹۵)
 • نوشداروی :امید در بزرگداشت ۹۰ سالگی ه.الف.سایه در مجله هنر و موسیقی (ویژه نوروز ۱۳۹۷)
 • بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش به بهانه زادروز استاد هوشنگ ابتهاج ه.الف.سایه (۷ اسفند ۱۳۹۵)
 • شاعری که از نو باید شناخت در توضیح شخصیت و بزرگداشت ایرج میرزا (۲۳ اسفند ۱۳۹۷)
 • شعر کودتا یا کودتای شعر در بازبینی جهان بینی شاعران پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ (۲۵ مرداد ۱۳۹۵)
 • ایرج افشار به نادره کاران پیوست در رثا و درگذشت استاد ایرج افشار (۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰)
 • ویراستار فنی مجموعه مقالات همایش بین المللی مولانا (۱۳۸۸)
 • سر ویراستار همایش بین المللی شاهنامه (۱۳۹۰)

محصولات فرهنگی مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Generic filters
نوع محتوای جستجو
محصولات فرهنگی
نوشته‌های جهان مولانا
اساتید
اخبار