شیرزاد پیک‌حرفه

پژوهشگر فلسفه، استادیار و مترجم

سوابق تحصیلی

 • دکتری تخصصی فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی، 1388
 • کارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، 1383
 • کارشناسی آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه شیراز، 1381

سوابق علمی – آموزشی

 • تدریس فلسفه اخلاق، سیاست، علوم یونان و روم، تاریخ فلسفه اسلامی و زبان انگلیسی، دانشگاه بین‌المللی قزوین، 1388-1397
 • زبان تخصصی فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی، 1384-1390

سخنرانی‌های آزاد آموزشی

 • دایرۀ شمول گزاره‌های اخلاقی. چهارمین همایش مهر مولانا: روز دوم، مؤسسه سروش مولانا، 1393
 • سیری در سه‌گانۀ سترگ سپهر وجوه تفاوت اخلاق و مصلحت‌اندیشی. سومین همایش مهر مولانا: روز اول، مؤسسه سروش مولانا، 1392
 • اخلاق. دومین همایش مهر مولانا: روز دوم، مؤسسه سروش مولانا، 1391

برخی آثار منتشر شده

کتاب

 • پیامدگرایی. حکمت، 1394
 • فایده‌گرایی. نگاه معاصر، 1394
 • زندگی و اندیشه‌های آدام اسمیت. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1392
 • مرزهای اخلاق. نی، 1390

مقاله

 • سودای سربالا: سقف اخلاق بر ستون سود. پژوهش‌های فلسفی دانشگاه تبریز، پاییز 1390
 • راهکاری برای تحقق حماسه اقتصادی: بازخوانی اخلاقی اندیشه‌های اقتصادی اسمیت بر اساس الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تابستان 1391
 • گسست‌های گسترده: واکاوی گزندهای فایده‌گرایی جان استوارت میل بر یکپارچگی و خودآیینی آدمی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پاییز و زمستان 1391
 • خطرهای خیرخواهی: بیین و تحلیل اصل بیشه‌سازی خیر در اخلاق هنجاری و نقد جان رالز بر آن. فلسفه دانشگاه تهران، تابستان 1392
 • نبایدهای نخستین: مدل ترکیبی جدید برای تمایزهای مربوط به رخدادهای ناخوشایند، پژوهش‌های اخلاقی دانشگاه قم و انجمن معارف، تابستان 1392
 • تبیین و تحلیل و تعدیدل استدلال نتیجه دوگانه در اخلاق هنجاری و بررسی تاثیر آن در قوانین بین‌المللی مربوط به جنگ. حکمت و فلسفه، بهار 1393
 • گونه‌های گوناگون فایده‌گرایی. تأملات فلسفی، بهار و تابستان 1393
 • تمایز انجام، اجازه ایذا: تبیین و نقد استدلال‌های دانگن، فوت، کوئین و بنت، پژوهش‌نامه اخلاق، زمستان 1393
 • نظریه روایی اخلاقی آزار ذهنی. پژوهش‌های اخلاقی، تابستان 1396
 • چالش‌های آزادی در کاوش‌های میل و فینبرگ. تأملات فلسفی، پاییز و زمستان 1396
 • ستمگری اکثریت و زورگویی عرف در دموکراسی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زمستان 1396
 •  
 • Moderate Morality: An Interest-Based Contractarian Defense & its Applied Result in the Political Ethics of International Relations, Journal of Philosophical Investigations
 • Humanity in Crisis: The Consequences of Our Negligenceو IPEDR: International Proceedings of Economics Development and Research                     
 • وفاق در نفاق: پویشی در پاره‌ای از پیامدهای جهانی اخلاق رایج. حقوق بشر دانشگاه مفید، پاییز و زمستان 1389

محصولات فرهنگی مرتبط

هیچ داده ای یافت نشد

این مطلب را به اشتراک بگذارید