همایش زمین از دریچه آسمان

دوم اردیبهشت ماه (22 آوریل) روز جهانی “زمین پاک” است؛ روزی در پاسداشت حرمت زمین.
مؤسسه به بهانه این روز همایشی را تحت عنوان “زمین از دریچه آسمان” طراحی کرده‌است. مقصود از استعاره “زمین از دریچه آسمان” اشاره به این حقیقت است که مشکلات و بحران‌های مادی بشر را می‌توان کمابیش از راه و روش‌های معنوی رفع کرد. سروش مولانا این استعاره را عنوان سلسله همایش‌هایی قرار داد که هدف از برگزاری آنها کندوکاو در ابعاد و جوانب این ادعا و ارزیابی ادله‌ی آن است.

همایش زمین از دریچه آسمان
انتخاب بر اساس
انتخاب موضوع کلی
دسته‌بندی موضوعی
انتخاب نوع محصول
Product Type Rumi
انتخاب نام استاد/سخنران
اساتید
انتخاب نویسنده کتاب/مقاله
نویسنده
انتخاب مترجم
مترجم
انتخاب ناشر
ناشر
انتخاب مجموعه
مجموعه کتاب
انتخاب شماره فصلنامه
شماره فصلنامه
انتخاب سال فصلنامه
سال
انتخاب فصل فصلنامه
فصل فصلنامه
انتخاب موضوع جزئی
موضوع جزئی
انتخاب نام‌برنامه سخنرانی
نام برنامه سخنرانی
انتخاب سال برگزاری همایش
سال برگزاری
انتخاب برگزارکننده همایش
برگزار کننده همایش

نمایش دادن همه 2 نتیجه