همایش زمین از دریچه آسمان

دوم اردیبهشت ماه (22 آوریل) روز جهانی “زمین پاک” است؛ روزی در پاسداشت حرمت زمین.
مؤسسه به بهانه این روز همایشی را تحت عنوان “زمین از دریچه آسمان” طراحی کرده‌است. مقصود از استعاره “زمین از دریچه آسمان” اشاره به این حقیقت است که مشکلات و بحران‌های مادی بشر را می‌توان کمابیش از راه و روش‌های معنوی رفع کرد. سروش مولانا این استعاره را عنوان سلسله همایش‌هایی قرار داد که هدف از برگزاری آنها کندوکاو در ابعاد و جوانب این ادعا و ارزیابی ادله‌ی آن است.

همایش زمین از دریچه آسمان
انتخاب بر اساس
انتخاب موضوع کلی
انتخاب نوع محصول
انتخاب نام استاد/سخنران
انتخاب نویسنده کتاب/مقاله
انتخاب مترجم
انتخاب ناشر
انتخاب مجموعه
انتخاب شماره فصلنامه
انتخاب سال فصلنامه
انتخاب فصل فصلنامه
انتخاب موضوع جزئی
انتخاب نام‌برنامه سخنرانی
انتخاب سال برگزاری همایش
انتخاب برگزارکننده همایش

نمایش دادن همه 2 نتیجه